De beek - natuurverbinder

De tentoonstelling handelt over drie aspecten van de beek.

Het eerste aspect is de geschiedenis van de Brabantse beken vanaf de laatste ijstijd tot heden. De opdrachten worden in een vragenlijst aangeboden.

Het tweede deel gaat over de beek als ecologische verbindingszone. Wat lezen en vooral goed kijken, maar ook veel spelletjes geven de kinderen het inzicht in dit onderwerp.

Water op reis behandelt de waterkringloop.