Coöperatie de Hovense Herenboeren zoekt grond en 500 monden!

De Hovense Herenboeren is een initiatief van 4 inwoners uit Veldhoven en Meerhoven: Katrien Verberne, Inge Kapteijns, Marieke Gisberts en Ingrid Steger. Zij hebben met een groepje kartrekkers een coöperatie opgericht en willen samen een zogenaamde Herenboerderij starten in de regio Eindhoven/Veldhoven. Op een Herenboerderij wordt voedsel geproduceerd voor de leden van de coöperatie op zo’n manier dat de gezondheid van bodem en natuur wordt gerespecteerd en zelfs verbeterd. In heel Nederland zijn al 14 werkende Herenboerderijen, waarvan 4 in Noord-Brabant en ruim 30 zijn in oprichting. De coöperatie Hovense Herenboeren is een van die Herenboerderijen in oprichting. 

Het idee van een Herenboerderij is eenvoudig: 200-250 mensen/gezinnen leggen ieder eenmalig 2000 euro in. Daarmee starten ze een boerderij.  Ze gaan op zoek naar 10-20 hectare grond en nemen een boer in loondienst die de boerderij runt. De oogstopbrengst verdelen ze onder elkaar. De leden betalen daarnaast rond de 10 euro per gezinslid per week als contributie voor de producten die ze afnemen. De leden werken niet verplicht mee op de boerderij. Maar dat mag wel. Sterker nog, de mogelijkheid om met elkaar allerlei activiteiten te ondernemen rondom voeding en natuur is vaak juist een stimulans voor mensen om mee te doen. Ledenactiviteiten variëren van het organiseren van de wekelijkse oogst-uitgifte tot het doen van bodemonderzoek en van het monitoren van vlinders tot het organiseren van kookworkshops.  

De grootste opgave voor een nieuwe Herenboerderij is het vinden van 10-20 ha geschikte grond, liefst niet te ver van de woonkernen af zodat de leden ook echt betrokken kunnen zijn. Dat is lastig in onze dichtbevolkte regio waar woningbouw, infrastructuur en bedrijvigheid ook claims leggen op beschikbare grond. Maar we zijn optimistisch gestemd. De provincie en steeds meer gemeenten zien het belang van natuur-inclusieve landbouw in de buurt van woon- en/of natuurgebieden. Een Herenboerderij vervult daarnaast een sociale functie en draagt bij aan de doelen van "Veldhoven gezond" op het gebied van voeding, beweging, ontspanning en ontmoeting. De Hovense Herenboeren worden gesteund door de landelijke organisatie Herenboeren Nederland en kunnen zo expertise mobiliseren als het gaat om bodemonderzoek of de financiële kant van het pachten van grond. 

Spreekt je dit aan? Sluit je dan aan bij de beweging van De Hovense Herenboeren en help mee onze droom te realiseren: een plek waar we samen gezond en natuurlijk eten produceren en met elkaar activiteiten kunnen organiseren. Onze ledenteller staat intussen op 35. Hoe meer mensen zich bij ons aansluiten hoe groter onze kans om grond te vinden.  

Je vindt alvast veel informatie op www.hovenseherenboeren.nl en www.herenboeren.nl. Op dinsdag 22 november houden we een informatieavond bij het IVN, Ariëspad 5, 5503 EZ in Veldhoven. De inloop is vanaf 19:15, start 19:30, duur ca. een uur. Aanmelden kan via info@hovenseherenboeren.nl