Automatische incasso

Wat betekent het voor u?

Aan de huidige en toekomstige leden wordt gevraagd om de vereniging te machtigen voor automatische incasso. Dit geldt alleen voor leden die zich rechtstreeks hebben aangemeld bij IVN afdeling Veldhoven Eindhoven Vessem.
De machtiging geldt uitsluitend voor het afschrijven van de jaarlijkse contributie. Het is een doorlopende machtiging, die vervalt na opzegging van het lidmaatschap.
Op de website van uw bank staat informatie over het machtigen, hoe u een incasso kan laten terugboeken, kan blokkeren of intrekken.

Invullen van het machtigingsformulier

U kunt ons machtigen via deze pagina of door middel van een downloadbaar formulier (zie link hieronder), waarbij de gegevens van de vereniging al zijn ingevuld. Na invullen graag opsturen naar de ledenadministratie (adres aan het eind van deze pagina).
Voor alle leden op hetzelfde huisadres is één machtiging voldoende.

vev_formulier_doorlopende_machtiging

Wat gebeurt na het insturen van het formulier?

De machtiging wordt vastgelegd in onze ledenadministratie en alle machtigingen worden bewaard. In het decembernummer van ons blad zal de datum worden vermeld waarop de contributie wordt geïncasseerd, met het kenmerk zoals dit op uw bankafschrift zal staan. Het afgeschreven bedrag is het totaal voor alle leden op hetzelfde adres.
Een wijziging van het banknummer, de tenaamstelling, of andere gegevens zoals altijd graag doorgeven aan de ledenadministratie van de vereniging: Ledenadministratie IVN-VEV, Kermisberg 4, 5508 DW Veldhoven, of via email: corvanleeuwen.ivnvev@gmail.com.