Algemene Leden Vergadering

De jaarvergadering van IVN Veldhoven Eindhoven Vessem vind in 2020 plaats op dinsdag 25 februari vanaf 20:00 uur in D'n Aard, Ariespad 5 in Veldhoven.
De leden wordt dan gevraagd in te stemmen met de notulen van de jaarvergadering van 2019 en met het concept jaarverslag van 2019. Deze documenten kunt u hieronder downloaden. Opmerkingen, correcties en/of aanvullingen kunnen tijdens of voorafgaand aan de vergadering worden doorgegeven aan de secretaris (ivn.vev@gmail.com). 

vev_jaarverslag_2019_concept

vev_notulen_ALV-2019_concept