Veldhoven Eindhoven Vessem
Water
Op
dinsdag13nov201820:00

Lezing "Beken en klimaatverandering"

door Mado Ruys,
lid algemeen bestuur waterschap De Dommel voor Water Natuurlijk

De zomer van 2018 was heerlijk om vakantie te houden in eigen land. Maar de hitte en droogte waren ook hevig en heben vele records gebroken. De weersextremen door de klimaatverandering volgen elkaar sneller op dan ooit. Twee jaar geleden viel in juni overmatig veel neerslag met wateroverlast en schade aan met name landbouwgewassen. Hoe anders was het afgelopen zomer. Het langdurig uitblijven van regen leidde tot het droogvallen van beken. Om onherstelbare schade aan de natuur te voorkomen heeft het waterschap met terreinbeheerders noodmaatregelen getroffen. Maar de droogte houdt nog steeds aan. De waterschappen zien de schade van droogte en hoosbuien fors toenemen en nemen maatregelen. Zo ook waterschap De Dommel.

De natuur- en beekherstelprojecten van de Dommel, Tongelreep en Keersop vormen het vertrekpunt op deze avond. Gevolgd door de onderwerpen:

  • Hoe wordt samengewerkt voor een robuuster en veerkrachtiger watersysteem in een veranderend klimaat?
  • Welke grote uitdagingen zijn er?
  • Welke maatregelen zijn door het waterschap met de waterpartners gepland om de klimaatverandering bij te benen?
  • Hoe kunnen inwoners zelf hun steentje bijdragen?
  • Welke subsidiemogelijkheden zijn er?

Algemene informatie

dinsdag 13 november 2018 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
IVN-gebouw D'n Aard
Ariespad 5
5503 EZ Veldhoven
Nederland
Google Maps image