Veghelse Vogelaars

Terug naar overzicht werkgroepen Vogels

Het is fijn om te constateren dat er tegenwoordig steeds meer naar vogels gekeken wordt.

Vogels hebben blijkbaar een grote aantrekkingskracht op natuurliefhebbers en veel mensen kijken in hun vrije tijd graag naar vogels. Voor veel mensen blijft het hierbij.

Vogelaars in Veghel kunnen terecht bij de vogelwerkgroep van IVN Veghel; deze groep gaat enkele keren per jaar op pad om te vogelen in de gemeente Veghel maar gaan ook wat verder weg. Deze werkgroep heeft binnen IVN Veghel de naam ‘recreatieve vogelwerkgroep’ gekregen omdat zij zich beperken tot excursies.


Er zijn in en rond Veghel ook vogelaars die het boeiend vinden om wat dieper op het onderwerp vogels in te gaan; die graag wat meer systematisch naar vogels willen kijken om zo nog meer over dit onderwerp te leren maar ook door gegevens te verzamelen iets terug willen doen voor de vogels.


Onder de naam Veghelse Vogelaars komen deze vogelaars van verschillende pluimage (lid vogelwacht Uden, lid vogelwerkgroep IVN Veghel, lid vogelwerkgroep KNNV ……..) eenmaal per jaar bijeen en wordt er informatie uitgewisseld over de verschillende activiteiten van de individuele vogelaars en overleg gevoerd over de plannen voor het komend jaar. Ook wordt er twee keer per jaar een excursie georganiseerd naar Zeeland. De groep houdt verder contact via e-mail.


Activiteiten van de individuele vogelaars zijn o.a.:

  • Het uitvoeren van verschillende vogelinventarisaties volgens SOVON richtlijnen (wintertelling, watervogeltelling, MUS). Dit jaar is er een broedvogel monitorings project (BMP) van Havelt/de Aa en het Melven.
  • Andere tellingen zijn de wespendieventelling, slaapplaatstelling roeken en spreeuwen, meeuwentelling de Dubbelen.
  • Er worden nestkasten gehangen in de gemeente Veghel:kasten voor steenuilen en kerkuilen en de grote gele kwik.

Heb je interesse of wil je gewoon een keer meelopen met een inventarisatie (je hoeft echt geen “kei” in vogels te zijn) of voor meer informatie, neem dan contact op.

Waarneming.nl:

 

Kijk ook eens in de Veghelse Vogelaars fotogalerij

Bent u ook geïnteresseerd, wilt u meer informatie? Neem dan contact op!

Contactgegevens:
Werkgroepen - Vogels - Veghelse Vogelaars
Coördinator - Wolter Brongers - 0413-34 07 64
e-mail wolter.brongers@planet.nl

 

Terug naar overzicht werkgroepen Vogels