Over IVN Veghel

Terug naar Hoofdmenu

Het IVN wil de natuur in al haar kleur en veelvormigheid onder de aandacht van mensen brengen en daardoor bijdragen aan de verwondering en het respect voor al het leven rondom ons. Daarom is onze zelfgekozen lijfspreuk: In Voor Natuur.

Voor belangstellenden organiseert IVN Veghel nu al meer dan 30 jaar lezingen, cursussen, wandelingen en fietstochten in en rondom Veghel. Voor leden en donateurs staan ook wandelingen in de nabijgelegen natuurgebieden en verenigingsavonden met diverse natuurthema's op het programma. Tevens ontvangt u ons infoblad met veel wetenswaardigheden over de natuur en milieu en uiteraard de verenigingsactiviteiten. In het voor- en najaar geeft IVN cursussen, die kunnen gaan over -in het algemeen- wat men in het voorjaar of najaar tegenkomt in de natuur. Ook worden er diverse korte cursussen gegeven over verschillende onderwerpen, alle met binnen- en buitenlessen.

Ongeveer 130 leden en donateurs telt IVN Veghel. Opgericht in 1978, is de vereniging nu al 30 jaar oud. Het verenigingslokaal is in het PieterBrueghelHuis, Middengaal 25, 5461 XB te Veghel. Hier worden ook de binnenlessen en lezingen gehouden.. Veel activiteiten vinden echter buiten plaats; in het Geerbos (Insectentuin) of in de natuurgebieden van de gemeente Veghel.

De vereniging kent een bestuur en verschillende werkgroepen. Het bestuur doet wat een bestuur moet doen. De werkgroepen (de term werkgroepen doet vermoeden dat er gewerkt wordt maar eigenlijk wordt er in groepsverband aandacht besteed aan een bepaald aspect van de natuur) hebben ieder een eigen programma. Er zijn leden die met meerdere werkgroepen meedoen en leden die zich niet bij een werkgroep aangesloten hebben maar deelnemen aan de andere activiteiten (en dat kan natuurlijk ook een keer bij een werkgroep zijn).

Docenten team

Het Docententeam verzorgt de lessen van de voor- en najaarscursus. Ook heeft iedere docent zijn/haar eigen specialisme hetgeen goed van pas komt als daar een (korte)cursus over gegeven wordt.

Kijk ook eens in de Docenten fotogalerij

Gidsen team
(Fer Kalis - tel. 0413 - 34 13 48)
Een kleine groep IVN’ners heeft de natuurgidsencursus gevolgd en zijn Natuurgids. De natuurgidsen leiden de publiekswandelingen. Ook kunnen zij ingeschakeld worden (voor een vast bedrag) bij een wandeling op verzoek, b.v. bij een bedrijfsuitje, een verjaardag, een studiedag enz. Meer informatie kunt u hierover krijgen bij het secretariaa(at)ivn-veghel.nl, klik hier om een mail te sturen.

"Gidsen in opleiding" hebben als eindopdracht van hun cursus een zoektocht gemaakt: Speurtocht 't Lijnt - In het spoor van Mie de Heks 
(zie ook Handleiding en Oplossingen).

Kijk ook eens in de Gidsen fotogalerij

Tentoonstellingsgroep
(Mia Rooijmans - tel. 0413 - 36 29 77)
Bij verschillende gelegenheden presenteert afdeling Veghel zich met een informatiekraam en/of tentoonstelling, vaak gecombineerd met een (kinder)activiteit. Doel is het informeren van mensen over het IVN en over de natuur in haar algemeenheid of soms een bepaald aspect.

Kijk ook eens in de Tentoonstellingsgroep fotogalerij

Terug naar Hoofdmenu