Verdroging in Brabant

lezing Ernest de Groot

Over warme zomers en klimaatverandering kan iedereen meepraten. Hoe dit het grondwater beïnvloed kan o.a. inzichtelijk gemaakt worden met een waterpeilbuis. Waterschap Aa en Maas heeft zo’n buis geplaatst bij de Natuurtuin ‘t Bundertje in Veghel. Laag grondwater heeft gevolgen voor landbouw en natuur. Het waterschap kan aan knoppen draaien maar ook agrariërs en burgers hebben een rol.

 

Om meer te weten over de waterpeilbuis, grondwater en het beleid van het waterschap voor water, natuur en klimaat in relatie tot ons landschap, heeft natuurvereniging IVN Veghel Ernest de Groot (lid DB waterschap Aa en Maas) uitgenodigd voor een presentatie. Aan het bijwonen zijn geen kosten verbonden.

 

Oost-Brabant/Meierijstad herbergt vele landschappen, met elk hun eigen ontstaansgeschiedenis, geëigend grondgebruik, landschappelijke inrichting en -stoffering. Ernest de Groot: “Het landschap bepaalt in hoge mate ons beleid inzake water, natuur en klimaat. Dat zien we bijvoorbeeld terug in onze aanpak van verdroging en droogte, alsmede onze aanpak wat betreft herstel van biodiversiteit”.

De Natuurtuin ’t Bundertje is gevestigd aan Patrijsdonk 53a in Veghel maar is het gemakkelijkst te bereiken via de Busselbundersweg. Er is een kleine parkeerplaats.

Meer informatie 06-50876254

Verdroging in Brabant 25 januari 2023 - 20:00
Wanneer
woensdag 25 januari 2023
20:00
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Ontdek meer over

Deel deze pagina