De Schil en De Punt

Terug naar werkgroep Amfibieën

Tussen 2000 en 2005 is er een groot nieuw industrieterrein verrezen naast de (toen nog in aanleg zijnde) snelweg A50.

Aan de rand zijn enkele rechthoekige bassins gegraven die als opvangbekken dienden. Van oudsher lag hier een mooi stukje moerassig land, dat helaas op langere termijn een bebouwingsbestemming heeft en buiten de dan resterende smalle ecologische zone zal vallen. Door deze zone stroomt ook de Biezenloop, habitat voor een aantal vissensoorten en waarbij in de oeverzone ook vaak amfibieën worden aangetroffen. Een nogal rechtlijnig en niet erg natuurlijk aandoend 'natuurgebied', waarvan wij de kolonisatie door amfibieën graag willen volgen.

(kaart De Schil en De Punt)

Terug naar werkgroep Amfibieën