Weidevogelbescherming Binnenveld-West

De werkgroep spoort op en markeert in samenwerking met boeren en loonbedrijven de nesten van weidevogels.
Coördinator en contactpersoon: Roelof de Jong, tel 06-132 692 80

e-mail: wbw@ivnveenendaal-rhenen.nl

Doelstelling

De werkgroep spoort op en markeert in samenwerking met boeren en loonbedrijven de nesten van weidevogels.
Het beschermen van weidevogels vindt plaats in het gebied tussen Veenendaal, Achterberg en Rhenen, ten westen van de Grift.

Vrijwilligers die het leuk vinden om in de buitenlucht op de landerijen te vertoeven zijn zeer welkom.

In het voorjaar van 2020 zijn weer veel nesten van weidevogels uitgekomen.  Dankzij gezamenlijke inspanningen van boeren, loonwerkers en vrijwilligers zijn ook in 2020 weer veel nesten gespaard zoals uitgebreid beschreven in het

2021 jaarverslag Werkgroep weidevogels

U kunt ook kijken naar vorige jaarverslagen:

2020 jaarverslag WBW

Jaarverslag 2019 Weidevogelbeschermgroep Binnenveld-West

Jaarverslag 2018 Weidevogels

jaarverslag 2016
jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014 Weidevogels

Jaarverslag 2010-11 Weidevogels

Gefeliciteerd!

Onze werkgroep weidevogelbescherming WBW heeft een mooie gezamenlijke actie met de ANV (Agrarische natuurvereniging) Het binnenveld uitgevoerd. Bij het Rabocoöperatiefonds is een aanvraag ingediend en gehonoreerd. Het levert een mooi bedrag op van 3.834 euro. Dit bedrag wordt besteed aan de film die gemaakt wordt over het Binnenveld, de weidevogels en de bescherming daarvan. Het bedrag is bestemd voor de aanschaf van fotoapparatuur en hulpmiddelen. In het jaar van de Kievit en in het jaar dat de Grutto onze nationale vogel is geworden past het om een mooie film te maken van de weidevogels in onze eigen gebied. Met deze ondersteuning kan dat goed gaan lukken. Op www.ericwander.nl kun je al mooie beelden zien. Meer informatie bij Roelof de Jong, email rtdejong@planet.nl

Activiteiten

Veelal heeft de boer geen tijd of onvoldoende kennis om de nesten op te zoeken. Met de hulp van vrijwilligers weet de boer waar de eieren liggen en kan hij de nesten sparen tijdens de werkzaamheden op het land. Zonodig helpt de vrijwilliger de boer om tijdens het zaaiklaar maken van de grond de eieren uit het nest te halen en na de werkgang weer terug te leggen.

Deelnemende bedrijven

In het gebied tussen Veenendaal en Rhenen, ten westen van de Grift, verlenen een 60-tal bedrijven met een oppervlak van ca. 600 ha hun medewerking. Zij geven toestemming dat de vrijwilligers op hun land eieren mogen zoeken en de nesten mogen markeren. Op verschillende plaatsen zijn aan de landhekken bordjes bevestigd waarop staat dat de bedrijven medewerking verlenen om weidevogels te beschermen.

Vrijwilligers

Momenteel zijn ongeveer 15 mannen en vrouwen actief. De leeftijd varieert van 16 jaar tot 65+. De vrijwilligers zijn ingedeeld in 5 groepen, in iedere groep is minstens één ervaren eierenzoeker aanwezig. Gedurende het leg- en broedseizoen (half maart tot half juni) wordt er naar gestreefd om eens per tien dagen de percelen te bezoeken.