Scholenwerkgroep IVN Veenendaal

De Scholenwerkgroep IVN Veenendaal laat kinderen kennismaken met natuur en milieu. Dat doen we door ondersteuning van basisscholen in Veenendaal bij het natuur- en milieuonderwijs door het aanbieden van excursies en het geven van natuurlessen.

Na een jaar waarin al onze activiteiten niet door konden gaan i.v.m. corona, popelen wij om vanaf nu u weer te gaan ondersteunen bij het natuuronderwijs met excursies en lesmaterialen.

Vanaf heden kunt u zich opgeven voor onze voorjaarsexcursies via het bijgevoegd formulier

                                 Locatie            groep             datum                           duur

Kabouterpad        Groenhoftuin      1 en 2           10 t/m 21 mei             50 min

Speurtocht            Groenhoftuin     3,4 en 5         10 t/m 21 mei             50 min

Helaas zijn er in verband met de coronamaatregelen nog wel enkele restricties bij de excursies door de beperkte grootte van de tuin:

- Alle excursies worden gegeven met opdrachten

- Per vijf kinderen een begeleider

- Excursies op onze lokatie Groenhoftuin ; groepen van max 20 kinderen

Ook kunt u zich opgeven voor:

                                    Locatie              groep              datum                           duur

Slootjesexcursie      Stadspark       6 t/m 8          14 t/m 25 juni                50 min

Excursie/Imker        Diddersgoed  3 t/m 6             5 t/m 16 juli                 50 min

Hopelijk kunnen deze excursies zonder bezwarende coronamaatregelen plaatsvinden.

Nieuw in ons aanbod zijn Natuurlessen op school

Vanaf nu willen we het natuuronderwijs bij u op school ook ondersteunen met een natuurles binnen/ buiten. Dit is mogelijk voor alle groepen. In overleg kan het gaan over diverse thema’s en onderwerpen. Er volgt eerst een korte les in de klas om daarna naar buiten te gaan om in de omgeving van de school de natuur te ontdekken.

Duur: 1,5 tot 2 uur. In verband met de veiligheid per 4-6 kinderen een ouder voor buiten. Heeft u interesse of wilt u meer inlichtingen over deze lessen, neem contact op met ons.

Hoe kunt u reserveren

De herfstexcursies kunt u reserveren door het downloaden en invullen van het  aanmeldingsformulier en  sturen naar scholenwg.veenendaal@ivnveenendaal-rhenen.nl

Zijn er kosten aan verbonden?

Voor Scholen met een IVN servicelidmaatschap (35 euro per jaar) zijn deze activiteiten geheel gratis. Scholen zonder dit servicelidmaatschap betalen 25 euro per activiteit.

Mediatheek

Daarnaast hebben wij het natuur- en milieu educatief centrum (NME-centrum) De Groenhof  met een mediatheek met leskisten, lespakketten, materialen voor excursies enz...  Zie hiervoor https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/mediatheek

Contact

Wilt u contact met ons opnemen?   Mail naar scholenwg.veenendaal@ivnveenendaal-rhenen.nl
Bert de Ruiter  
Tel. 0628202684

Al deze activiteiten worden verzorgd door een kleine groep vrijwilligers die zich met veel enthousiasme inzet voor natuur- en milieueducatie aan kinderen. Deze groep kan echter nog wel wat uitbreiding gebruiken!
Indien u ouders weet die graag kinderen over de natuur willen vertellen maakt u hen s.v.p. attent op ons werk!