Scholenwerkgroep IVN Veenendaal

De Scholenwerkgroep IVN Veenendaal laat kinderen kennismaken met natuur en milieu. Dat doen we door ondersteuning van basisscholen in Veenendaal bij het natuur- en milieuonderwijs door het aanbieden van excursies en het geven van natuurlessen.

Lessen op school

Ook dit jaar willen wij het natuuronderwijs bij u op school ook ondersteunen met een natuurles binnen/ buiten. Dit is mogelijk voor alle groepen. In overleg kan het gaan over diverse thema’s en onderwerpen. Er volgt eerst een korte les in de klas om daarna naar buiten te gaan om in de omgeving van de school de natuur te ontdekken. Duur: 1,5 tot 2 uur.

In verband met de veiligheid per 4-6 kinderen een ouder voor buiten. Heeft u interesse of wilt u meer inlichtingen over deze lessen, neem contact met ons op (zie onderaan).

Verhuizing

Door de verhuizing van de Groenhof naar Prins Willem Alexanderpark 317, Veenendaal is helaas de educatieve tuin rondom het gebouw nog in aanleg. Hierdoor vervallen dit voorjaar het kabouterpad en de speurtocht in de tuin. leuk kabouterpad in het Dierenkampje Ruisseveen in Veenendaal West waar de kinderen kennis kunnen maken met de boerderijdieren voor de groepen 1 en 2. Voorjaar in het bos in het natuurgebied Kwintelooijen voor de groepen 3,4,en 5.

Hoe kunt u reserveren

Dit Aanmeldformulier 2022 excursieskunt u downloaden om u aan te melden.

Excursie                             locatie                 groep           periode                 tijd

Voorjaar in het Bos   Kwintelooijen        3 t/m 8    19 t/m 28 april     120 min ochtend/middag                                                                                                                                                                                                       9 t/m 12 mei      

Kabouterpad   Dierenkampje Ruisseveen 1 en 2     16, 19 en 23 mei              50 min    (ochtend)

Slootjesexcursie              Stadspark          6 t/m 8          7  t/m 17 jun      50 min

Excursie/Imker                Diddersgoed     3 t/m 5        27 jun t/m 8 jul   50 min                                                      

Voorjaar in Kwintelooijen

Wij beginnen daar met een gezamenlijk spel. Daarna gaan wij werken met opdrachten en wordt de groep verdeeld in groepjes van 5 tot 6 kinderen met een ouder. Ieder groepje krijgt een rugtas mee met daarin herkenningskaarten, loepjes e.d. die voor de opdrachten nodig zijn.

De opdrachten zijn op twee niveaus uitgewerkt. Niveau 1 voor groepen 3,4 en 5 en niveau 2 voor de kinderen van 6,7 en 8.

Het startpunt is de parkeerplaats Kwintelooijen aan de Oude Veense grindweg. Deze excursie kan in overleg 2 tot 2,5 uur duren.

Ondersteunend lesmateriaal

Voor de kinderen wordt de excursie van meer waarde als deze is voorbereid op school. Bij de definitieve uitnodiging voor de excursie ontvangt u hiervoor enkele suggesties. Natuurlijk kunt u ook zelf zoeken in de mediatheek of kijk op onze website www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/mediatheek

Kosten

Voor scholen/kinderopvang met een IVN servicelidmaatschap of serviceabonnement (35 euro per jaar) zijn deze activiteiten geheel gratis. Scholen zonder dit servicelidmaatschap betalen 25 euro per activiteit.

Contact

Wilt u contact met ons opnemen?

Mail naar scholenwg.veenendaal@ivnveenendaal-rhenen.nl
Bert de Ruiter.

Tel. 0628202684

Al deze activiteiten worden verzorgd door een kleine groep vrijwilligers die zich met veel enthousiasme inzet voor natuur- en milieueducatie aan kinderen. Deze groep kan echter nog wel wat uitbreiding gebruiken!
Indien u ouders weet die graag kinderen over de natuur willen vertellen maakt u hen s.v.p. attent op ons werk!