Scholen in Veenendaal

De Scholenwerkgroep (SWG) Veenendaal organiseert en coördineert alle excursies voor de scholen in Veenendaal, onder leiding van IVN-schoolgidsen.

Doelstelling

streeft naar het stimuleren van de natuur- en milieueducatie in het basis- en speciaal onderwijs, door een direct contact van het kind met de natuur, met als doel:

een bijdrage leveren aan een harmonische ontwikkeling van het kind

door inzicht en vaardigheid bij het kind - als toekomstige volwassene - een positieve houding ten opzichte van de natuur en het milieu doen groeien

Coördinator en contactpersonen

Bert de Ruiter tel 06 28202684   is coördinator en contactpersoon excursies

Aanmelden voor een excursie kan met dit formulier 

Aanmeldingsformulier excursies 2019

Reservering van LESKISTEN en andere materialen via Mediatheek

Programma

Middelen die ons daarbij ten dienste staan zijn: -

excursies onder leiding van IVN-schoolgidsen

het natuur- en milieu educatief centrum (NME-centrum) De Groenhof met de educatieve tuin, met een mediatheek en een educatieve tuin, leskisten, lespakketten, materialen voor excursies enzovoort

Ons aanbod bestaat uit informatie, documentatie en excursies voor groep 6, excursiemateriaal, lesbrieven, lespakketten en leskisten bestemd voor de hele basisschool. Ook voor projecten met een natuur- en/of milieuthema kunt u een beroep doen op de scholenwerkgroep. Eventueel kunnen wij aanwezig zijn met een informatiestandje bij u op school.
De scholenwerkgroep doet mee aan het project "Zorg voor de natuur".

U kunt natuurlijk altijd op woensdagmiddag komen om de leskisten te bekijken. Ook stagiaires zijn altijd welkom in de Groenhof.

Al deze activiteiten worden verzorgd door een kleine groep vrijwilligers die zich met veel enthousiasme inzet voor natuur- en milieueducatie aan kinderen. Deze groep kan echter nog wel wat uitbreiding gebruiken!
Indien u ouders weet die graag kinderen over de natuur willen vertellen maakt u hen s.v.p. attent op ons werk!