Scholen in Rhenen

De werkgroep organiseert en coördineert alle excursies voor de scholen in Rhenen, onder leiding van IVN-schoolgidsen.

Doelstelling

streeft naar het stimuleren van de natuur- en milieueducatie in het basis- en speciaal onderwijs, door een direct contact van het kind met de natuur, met als doel:
een bijdrage leveren aan een harmonische ontwikkeling van het kind;
door inzicht en vaardigheid bij het kind - als toekomstige volwassene - een positieve houding ten opzichte van de natuur en het milieu doen groeien.

Coördinator en contactpersonen:

Harald Arissen: 0317 616 705 / 06-83 354 309 coördinator

email: haraldarissen@hotmail.com

Let op: Korte cursus makkelijk moestuinieren met kinderen! Handige tips voor leerkrachten. Zie volledige informatie