Veenendaal-Rhenen
Vogels
zaterdag25mrt2017

Presentatie weidevogel film 25 maart in Cunerakerk

Weidevogels in concert!

Op 25 maart  is de dag van de première! De documentaire over de waarde van het Binnenveld voor weidevogels wordt voor de eerste keer vertoond in De Cunerakerk in Rhenen. Eén van onze werkgroepen, namelijk de vrijwillige Weidevogelbeschermgroep Binnenveld West heeft deze documentaire gemaakt. Er is nauw samengewerkt met Staatsbosbeheer en boeren in het gebied, zowel leden van LTO Veenendaal-Rhenen als leden van de Agrarische Natuur Vereniging Het Binnenveld. De documentaire bevalt beelden van het hele Binnenveld en is mede door een bijdrage van de RABO bank mogelijk gemaakt. Deze première is extra bijzonder door live muziek van het Symfonisch Blaasorkest van muziekvereniging  Ons Genoegen.

In het binnenveld broeden ieder voorjaar talloze vogels. Onze weidevogelbeschermers hebben een unieke documentaire gemaakt over wat ze noemen de big five. Dat zijn de Kievit, Grutto, Tureluur, Wulp en Scholekster. Natuurlijk komt ook de ander flora en fauna van het Binnenveld in beeld. Met de film hoopt de werkgroep meer draagvlak te creëren voor het behoud van de weidevogels in het Binnenveld. Dit sluit aan op onze inzet voor een bufferzone met natuur inclusieve landbouwgronden rondom het natuurgebied van Staatsbosbeheer in de Achterbergse Hooilanden. Onze inzet voor een dergelijke buffer zone is verwoord in de 2017_gehele_pleitnote_weidevogels_binnenveld.pdf: “Nieuwe kansen voor weidevogels in het Binnenveld”. 

In de documentaire is aandacht voor het mooie landschap van het Binnenveld en natuurlijk de weidevogels. We zien de vogels nestelen, de bescherming van de eieren door boeren en vrijwilligers, de jonge vogels die voor het eerst het nest verlaten en vele andere mooie beelden.

In een speciale samenwerking met de Ons Genoegen worden de beelden vergezeld van live muziek in de prachtige entourage van de Cunerakerk. Het Symfonich Blaasorkest speelt enkele klassiekers, zoals Rêverie van Debussy, Morgenstimmiung van Grieg maar ook werk van moderne componisten, zoals De Fabtasy Tales van Piet Swerts.

Deze bijzondere combinatie van natuur en muziek staat garant voor een bijzondere avond die u niet wilt  missen.    

Voorafgaand aan het concert en ook na afloop kunt u in gesprek gaan met diverse mensen betrokken bij het gebied en de weidevogels. Ook wij als IVN zullen gasten graag te woord staan. Daarnaast zijn er twee bijzondere exposities. Een van natuurliefhebber en tekenaar Tom van Koesveld en één van het schilderwerk van Harm Roseboom. Harm is al 20 jaar vrijwilliger bij de Weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost. 

Het concert begint om 20.00 uur in de Cunerakerk. De avond start  om 19.30 uur met een expositie en informatie over weidevogels in het Binnenveld. De toegang is €7.50.

Voor meer informatie zie www.onsgenoegenrhenen.nl en http://www.anvhetbinnenveld.nl/weidevogelbeheer.php