Veenendaal-Rhenen
Insecten
woensdag20jan2021

On line lezingen Vlinderstichting 20 en 25 januari

Regenwormen: ecologie, determinatie en uitkomsten van onderzoek door Anne Krediet en Jeroen Onrust. Woensdag 20 januari 2021, 20.00 uur via Zoom.

Regenwormen vervullen een vitale rol in de meeste terrestrische ecosystemen door hun invloed op de bodem: ze zorgen voor de afbraak van organisch materiaal waardoor voedingsstoffen vrijkomen, en woelen met hun gegraaf de bodem om. Ze zijn dus ontzettend belangrijk voor de plantengroei en voor de stofkringlopen in het hele ecosysteem. Tijdens deze online lezing geeft Anne Krediet een inleiding over de ecologie en een spoedcursus determinatie. Tijdens het tweede deel van de lezing vertelt Jeroen Onrust over zijn onderzoek over de wisselwerking tussen boerenbeheer, regenwormen en hun beschikbaarheid voor weidevogels. Wil je deelnemen aan deze lezing, meld je dan voor 18 januari aan bij ineke_ammerlaan@hetnet.nl. Je ontvangt op 19 januari de link via e-mail. Als je op de link klikt kom je vanzelf in de bijeenkomst.

=========================================================

Workshop Doe mee met Tel Insecten Mee (TIM) door Henk de Vries en Gerdien Bos maandag 25 januari 2021, 20.00 uur via Zoom

Met TIM maakt De Vlinderstichting biodiversiteit concreet: mensen die interesse hebben in insecten worden begeleid bij het kijken en tellen in hun eigen omgeving. Tegelijkertijd worden belangrijke gegevens verzameld, waardoor de betrokken gemeentes informatie ontvangen over hoe het staat met de biodiversiteit binnen hun gebied. TIM kijkt op verschillende manieren naar dagvlinders, nachtvlinders, hommels en libellen. Leden van KNNV Wageningen en omstreken en IVN Ede en Veenendaal/Rhenen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het project TIM. Deelnemers aan het project kunnen kiezen welke soorten zij in hun eigen omgeving willen monitoren. Henk de Vries en Gerdien Bos van de Vlinderstichting geven op 25 januari uitleg en vertellen hoe je je kunt aanmelden voor deelname. Deelnemen aan de workshop op 25 januari is vrijblijvend. Je kunt je aanmelden voor de workshop door uiterlijk 22 januari een berichtje te sturen naar ineke_ammerlaan@hetnet.nl . Je ontvangt dan op zondag 24 januari de link naar de online bijeenkomst van 25 januari.