MediaWerkgroep

Doelstelling

Het uitbrengen van het verenigingsblad “het Groene Blad” en het onderhouden en beheren van deze website.
Hierin staan onder andere nieuws, mededelingen, verslagen vanuit de werkgroepen en een vaste milieurubriek met hints, tips en nieuws m.b.t. milieu(be)sparende maatregelen.
De werkgroep voorziet niet in overheids- en Persvoorlichting, PR of promotie.

Coördinator en contactpersonen

Henk te Paske         tel: 06-14 833 612    werkgroepcoördinator

Nico Bosman           tel:  0318 524 696   hoofdredacteur Groene Blad

Arie Bons                  tel:  0317 613 390    webmaster

Maarten van Leeuwen tel: 06-49 954 114  contactpersoon uit bestuur voor Het Groene Blad

Hanneke Baretta-Bekker el: 0318 769 125  contactpersoon uit bestuur voor Website

Programma

Het Groene Blad is het contactblad voor leden en donateurs van de IVN afdeling Veenendaal-Rhenen, dat 4 à 5 keer per jaar verschijnt.

Oude nummers zijn te zien in "Archief van het Groene Blad".

De bezorgers van het Groene Blad zijn:
B. Berg, J. Bom, I. Brautigam, E. Dijkstra, N. van Druten, R. Eding, W. Drost, I. Koster, I. Marsman, J. Mulder, L. den Oudendammer, A. Rijneveld, H. van Tergouw, N. van 't Veer en T. Wouda.

Hieronder ziet u de data waarvoor de copy 'mag' worden gestuurd. 

..............................

De uitgangspunten van de Internet site zijn:

-· Herkenbaarheid als landelijke IVN-pagina’s (logo en lay-out);
·  Geschikt voor computer, laptop en smartphones
·  Technisch eenvoudig door het gebruik van CMS 
·  Eenvoudig en snel (vasthouden van bezoekers);
·  Zoekbaarheid (snel informatie kunnen vinden, navigator);
·  Gelijkwaardigheid in ruimte voor de werkgroepen;
·  Uniformiteit in opmaak, etc.