Groene Stapstenen

Over de Groene Stapstenen

In de periode 2010 – 2020 zal in Veenendaal-oost een geheel nieuwe woonwijk van 3.200 woningen worden gerealiseerd. Op allerlei terreinen zijn voor deze nieuwe woonwijk plannen ontwikkeld en zullen de komende jaren nog meerdere plannen worden opgesteld. Plannen gericht op de natuurwaarde van niet-openbaar groen en op de natuurbeleving van de toekomstige bewoners zijn er echter nog niet.

IVN Veenendaal-Rhenen zet zich in voor ontwikkeling van en aandacht voor natuur in de stad. Natuur in de stad is belangrijk voor mens en dier. Bomen en planten zuiveren de lucht en het water, vangen fijnstof op en hebben een dempende werking op geluid en temperatuur. Groen bevordert de gezondheid en draagt bij aan de leefbaarheid van wijken. De stad is ook een steeds belangrijker leefgebied voor planten en dieren die in het buitengebied minder overlevingskansen hebben, zoals bijvoorbeeld muurplanten, huismussen en gierzwaluwen. Maar ook voor bijvoorbeeld de dwergvleermuis en de egel is de stad het voornaamste leefgebied geworden. In de stedelijke omgeving zijn tuinen voor de ontwikkeling van natuur in de stad van groot belang.