Duurzaamheid

Duurzaamheid is een term die we steeds vaker horen. Wat betekent het en wat kunnen we er als IVN mee? Vandaar dat bij de afdeling Veenendaal-Rhenen met ingang van 2017 een werkgroep Duurzaamheid van start gegaan is.

In de werkgroep onderzoeken we welke duurzaamheidsacties bij IVN passen en nemen we actief deel aan activiteiten die Samen Duurzaam Veenendaal organiseert.

Samen Duurzaam Veenendaal is een groep betrokken mensen die zich ten doel stelt om diverse initiatieven met betrekking tot duurzaamheid met elkaar te verbinden. Als IVN menen wij deel te moeten uitmaken van een dergelijk waardevol platform.

Al enkele jaren neemt IVN Veenendaal-Rhenen deel aan de landelijke Dag van de Duurzaamheid (jaarlijks rond 10-10).  Doel is om inwoners van Veenendaal, op een toegankelijke manier, bekend te maken met welke acties zij zelf kunnen ondernemen in het verduurzamen van het dagelijks leven.

Er wordt door Samen Duurzaam Veenendaal enkele malen per jaar een Duurzaamheidscafé georganiseerd waarbij diverse thema’s ter tafel kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan een kledingruilbeurs, maar ook een lezing over waterbeheer of vergroening van je tuin zijn mogelijkheden. De werkgroep duurzaamheid van IVN Veenendaal-Rhenen neemt deel de organisatie van deze Duurzaamheidscafé’s.

Vier keer per jaar wordt er een Schone Stappen wandeling gehouden. Hierbij wordt steeds in een andere wijk van Veenendaal zwerfafval geraapt.

Mocht je belangstelling hebben om mee te denken en/of deel te nemen aan de activiteiten neem dan contact op met de coördinator Dorthy Reijn duurzaamheid@ivnveenendaal-rhenen.nl