Veenendaal-Rhenen
Vogels
Op
zaterdag10mrt201813:30

Film “Weidevogels in het Binnenveld”

ook voor kinderen

De film "Weidevogels in het Binnenveld" is een unieke film over het groene gebied tussen Ede, Veenendaal, Rhenen en Wageningen en de betekenis van dit gebied voor de weidevogels. Ook de praktijk van weidevogelbescherming komt volop in beeld.

Broedplaats voor talloze vogels

De film is een documentaire over weidevogels in het binnenveld, een natuur- en agrarisch gebied tussen Rhenen, Wageningen, Ede en Veenendaal. In het binnenveld broeden ieder voorjaar talloze vogels. In de documentaire is aandacht voor het mooie landschap van het gebied en natuurlijk de weidevogels. We zien de vogels nestelen, de bescherming van de eieren door boeren en vrijwilligers, de jonge vogels die voor het eerst het nest verlaten en vele andere mooie beelden.

Muziek van muziekvereniging Ons Genoegen

De film wordt muzikaal ondersteund door de muziek van Ons Genoegen. Het resultaat is de unieke combinatie van natuurbeelden en achtergrondmuziek van het symfonisch blaasorkest van muziekvereniging Ons Genoegen.

Een trailer van de film is te zien op www.youtube.com/watch?v=e0NudLq6Kqk&feature=youtu.be

Wilt u de film zelf tijdens een avond vertonen, neem dan contact op met Roelof de Jong van Weidevogelbeschermgroep Binnenveld West via rtdejong@planet.nl of 06-13269280.

De film is ook te bestellen op USB of DVD door € 12,= per stuk over te maken op rekeningnummer NL13INGB0008076976 t.n.v. INV Ver. voor Natuur en Milieueducatie met daarbij duidelijk de vermelding van de naam en het adres en postcode waar de USB of DVD naar toegestuurd moet worden.

Roelof de Jong van Weidevogelbeschermgroep Binnenveld West, rtdejong@planet.nl of 06-13269280 en Hans Dorrestijn.

Algemene informatie

zaterdag 10 maart 2018 - 13:30
Locatie: 
Bibliotheek Veenendaal
Kees Stipplein 74
3904TG Veenendaal
Nederland
Google Maps image