Onze vereniging

IVN, afdeling Vecht en Plassengebied is een gezonde vereniging met meer dan 200 leden, waaronder een groot aantal ervaren gidsen. 

Meer informatie over IVN, afdeling Vecht en Plassengebied:

Jaarverslag 2018 IVN Vecht en Plassengebied

IVN Vecht en Plassengebied Beleidsplan 2016-2020

IVN Vecht en Plassengebied in Veilige Handen

IVN Vecht en Plassengebied Huishoudelijk Reglement

IVN Vecht en Plassengebied Privacy Statement

Bestuur

Het huidige afdelingsbestuur bestaat uit:

  • Voorzitter John van Himbergen 
  • Secretaris Truus Lefeber ➠ secretariaat@ivnvechtplassen.org
  • Penningmeester Terenia de Reus 
  • Algemeen bestuurslid Marloes van der Beek 
  • Algemeen bestuurslid Christian Naethuys 
  • Algemeen bestuurslid Eugenie Weenink