Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Onze vereniging

IVN afdeling Vecht en Plassengebied is een gezonde vereniging met meer dan 200 leden, waaronder een groot aantal ervaren gidsen. 

Jaarverslag, beleidsplan en huishoudelijk reglement
IVN Vecht en Plassengebied Jaarverslag 2016

IVN Vecht en Plassengebied Beleidsplan 2016-2020

IVN Vecht en Plassengebied Huishoudelijk Reglement

Bestuur
Het huidige afdelingsbestuur bestaat uit:

Voorzitter Bert van der Tol  
Secretaris Illy Poley secretariaat@ivnvechtplassen.org
Penningmeester Hanneke Boom  
Algemeen bestuurslid Marloes van der Beek  
Algemeen bestuurslid Harm Dotinga  
Algemeen bestuurslid John van Himbergen