Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Onze vereniging

IVN afdeling Vecht en Plassengebied is een gezonde vereniging met meer dan 200 leden, waaronder een groot aantal ervaren gidsen. 

Jaarverslag, beleidsplan en huishoudelijk reglement
jaarverslag_ivn_vecht_en_plassengebied_2015.pdf
ivn_vecht_en_plassengebied_-_beleidsplan_2016-2020.pdf
ivn_vecht_en_plassengebied_-_huishoudelijk_reglement.pdf

Bestuur
Het huidige afdelingsbestuur bestaat uit:

Voorzitter Bert van der Tol  
Secretaris Illy Poley secretariaat@ivnvechtplassen.org
Penningmeester Hanneke Boom penningmeester@ivnvechtplassen.org
Algemeen bestuurslid Marloes van der Beek  
Algemeen bestuurslid Harm Dotinga  
Algemeen bestuurslid John van Himbergen