Ons afdelingsblad De Bres

De Bres is het tijdschrift voor de leden en donateurs van de IVN afdeling Vecht en Plassengebied.

Hier is de nieuwste Bres: 

De Bres voorjaar 2018

De Bres voorjaar 2018