Ons afdelingsblad De Bres

De Bres is het tijdschrift voor de leden en donateurs van IVN, afdeling Vecht en Plassengebied.

Hier is de nieuwste Bres:  de_bres_a4_winter_2020.pdf

De Bres winter 2020