Natuurcursus ‘Dieren in de stad’ – 2020

Natuurcursus ‘Dieren in de stad’ – 2020

Vecht en Plassengebied 28 december 2019

In Utrecht leven veel dieren in de stad. Begin februari start daarom de IVN natuurcursus ‘Dieren in de stad’, georganiseerd door de werkgroep Stadnatuur. In een 4-delige cursus kom je alles te weten over zoogdieren, amfibieën, vliegende insecten en vogels. De cursus bestaat uit vier onderwerpen, theorie en praktijk horen bij elkaar. Over elk onderwerp wordt een lezing gehouden op maandag (en 1 dinsdag) daarna volgt een excursie op zaterdag. Je kunt je vanaf nu opgeven om mee te doen!

De data zijn als volgt:

  • maandag 10 februari – lezing zoogdieren
  • zaterdag 15 februari – excursie zoogdieren
  • maandag 9 maart – lezing amfibieën
  • zaterdag 14 maart – excursie amfibieën
  • dinsdag 14 april – lezing vliegende insecten
  • zaterdag 18 april – excursie wilde bijen
  • maandag 11 mei – lezing vogels
  • zaterdag 16 mei – excursie vogels

 

Praktische informatie

De lezingen zijn in Eilandsteede, van 20.00 tot 22.00 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur. Eilandsteede is gevestigd in Park Transwijk, Vreugdenhillaan 31, 3526 ZB Utrecht.

De locaties van de excursies worden bekendgemaakt bij de eerste lezing. Mocht je een keer niet aanwezig kunnen zijn op een lesavond, dan wordt de excursieplaats via de mail doorgegeven. Ook zal worden aangegeven of je voorbereidingen voor de excursie moet treffen (bijvoorbeeld het meenemen van een verrekijker).

Deze cursus wordt als één geheel aangeboden, het is dus niet mogelijk om een deel van de cursus te volgen.
Het cursusgeld bedraagt voor IVN-leden € 40,- ( je dient minimaal 1 jaar lid te zijn) en voor niet-leden € 50,-. U-pashouders betalen 25,- (U-pas tonen op de eerste avond).
Het geld dient voor aanvang van de cursus overgemaakt te worden op rekening NL45INGB0003733225 ten name van ‘IVN afdeling Vecht en Plassengebied’ te Utrecht o.v.v. ‘Natuurcursus stadsnatuur 2020’ en je naam.

Contact

Je kunt contact opnemen met de organisatie via stadsnatuur@hotmail.com en je kunt je via dit mailadres ook aanmelden om mee te doen.

Deel deze pagina