Wat schimmelt daar? - info

Vooraf aan het bezoek van onze natuurtentoonstelling 'Wat schimmelt daar?' krijgen scholen de achtergrondinfo en het werkbladenpakket op papier.

Het is aan te raden om deze te delen met alle leerkrachten die met hun klas op bezoek komen.
Begeleiders op de posten (vaak ouders of grootouders) hoeven niet al deze informatie te krijgen. Voor hen volstaan de algemene inleiding, de info over de post die zij bemensen en de daarbij horende werkbladen voor de juiste leeftijdscategorie.
Veel scholen maken na het klassenbezoek nog gebruik van de werkbladen als naverwerking. Kopieer hiervoor voor elk kind de werkbladen voor de juiste leeftijdscategorie.

Inj plaats van het papieren pakket bieden wij ook als download de digitale versie aan:
Achtergrondinfo
Werkbladenpakket

PP-presentatie in D'n Nieuwe Hof

Meestal start een klassenbezoek met de vertoning van de Powerpointpresentatie. Hiervoor staat een digibord in D'n Nieuwe Hof. 

Er zijn twee versies: 
Groep 1-3 (eventueel 4), met voorleestekst
Groep 5-8, ingesproken serie

plaats gelamineerde tekstenLinksonder bij het digibord, tegen een tafelpoot, hangen gelamineerde versies van de gebruiksaanwijzing en de voorleestekst. Ze zijn ook te downloaden:
Gebruiksaanwijzing digibord
Voorleestekst