natuurwerkgroep waalre plan boom 2023 kop 3op1 Biodiversiteit

Ook in Waalre: Plan Boom

Valkenswaard-Waalre 7 maart 2023

Vrijwilligers IVN Natuurwerkgroep Waalre planten drieduizend jonge bomen en struiken.

Vrijwilligers van IVN Natuurwerkgroep Waalre hebben 2.950 jonge bomen geplant in het buitengebied van Waalre. Met deze actie leveren zij een bijdrage om de ontbossing in Nederland te stoppen. Een groene omgeving vergroot de opname van het broeikasgas CO2 en draagt bij aan een gezondere leefomgeving voor mens en dier. Plan Boom maakt deze plantactie mogelijk.

plan boom waalre 2023 planten1 4op3

Struweelhaag

Het plantmateriaal bestaat niet alleen uit bomen; er zijn ook struiken aangeplant. Het fietspad door het bos van Waalre naar Valkenswaard is met een struweelhaag van honderden bomen en struiken verfraaid. De haag bestaat uit verschillende boomsoorten zoals esdoorn, lijsterbes en meidoorn. De diverse struiken die door de haag zijn gemengd zijn struiken die thuishoren in de bosrand: kardinaalsmuts, liguster en Gelderse roos. De bessen, en bloemen met hun nectar en stuifmeel, leveren voedsel aan vogels en vlinders. De haag vormt een afscheiding met en overgang van het bos naar de naastgelegen particuliere tuinen.

plan boom waalre 2023 planten 2 4op3

Vogelbosjes

Op het Achtereind in Aalst wordt hard gewerkt aan de inrichting van een voedselbos door twee jonge en enthousiaste initiatiefnemers. Om luwte in het voedselbos te creëren wordt het omringd door hagen. De vrijwilligers helpen de voedselboseigenaren daarbij. Op het terrein met enkele poelen worden ook twee vogelbosjes aangeplant. Vogels kunnen behulpzaam zijn bij het bestrijden van een luizenplaag in het voedselbos. Planten als hondsroos, inlandse vogelkers en hazelaar maken deel uit van de vogelbosbeplanting. Door hun dichte structuur bieden de bosjes voor kleine zangvogels een veilige haven tegen roofvogels. Kleine zoogdieren profiteren ook van de bosjes.

Inheems

Alle bomen en struiken die zijn gebruikt hebben één ding gemeen: het zijn inheemse planten. Dat betekent dat ze van nature in ons land voorkomen en de biologische diversiteit versterken. Deze bomen hebben een eeuwenlange relatie met onze vogels en insecten en bloeien op het juiste moment om voedsel te leveren aan vlinders, bijen, vogels en hun jongen. Rozenstruiken en meidoorn bloeien schitterend en bieden met hun scherpe doornen bescherming tegen natuurlijke vijanden.

Boomkikker

Brabants Landschap maakt graag gebruik van de vijftig vrijwilligers, die twee ochtenden in de week werkzaam zijn. Afgelopen seizoen bijvoorbeeld op drie plekken in Aalst. Een voormalig perceel nabij de A2 met voorheen enkel grove den is in één ochtend herbeplant met achthonderd jonge loofbomen- en struiken, waardoor een gevarieerder bos zal ontstaan. Op een talud in de Hurken nabij de weer meanderende Tongelreep zijn struiken vervangen, die de droogte van vorige zomer niet hebben overleefd. En als laatste zijn in het nieuwe natuurgebied Achtereinds Laag braamstruiken geplant, die elders juist overlast veroorzaken. De in het gebied geherintroduceerde boomkikker warmt zich graag op een braamtak op in de zon. Bij onraad laat de felgroen gekleurde kikker zich op de grond vallen tussen de stekelige braamtakken, onbereikbaar voor zijn belagers.

Plan Boom

IVN Natuurwerkgroep Waalre zet zich samen met de Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en IVN Brabant in voor meer groen in Brabant. Het doel is over meerdere jaren 1 miljoen bomen te planten in Brabant. Vrijwilligers in heel Brabant zetten zich daarvoor in. Het meerjarenplan wordt uitgevoerd onder de naam Plan Boom. Het is een landelijk project om in geheel Nederland het aantal bomen met 10 miljoen te vermeerderen. De Nationale Postcode Loterij ondersteunt de actie. Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk van de IVN Natuurwerkgroep Waalre kun je contact opnemen met: ivn.nwgr.waalre@gmail.com.

Ontdek meer over

Deel deze pagina