Valkenswaard-Waalre
Natuur in de Buurt
vrijdag29nov2019

Mezenkastjes in strijd tegen eikenprocessierups

De afgelopen weken waren diverse groepen 2e jaars leerlingen van Were Di 3 druk bezig met hun project ‘War against the processierups’.
Zij maakten nestkastjes voor koolmezen in opdracht van de gemeente Valkenswaard en het IVN, afdeling Valkenswaard-Waalre. Deze kastjes zijn bedoeld om de bestrijding van de eikenprocessierups op natuurlijke wijze aan te pakken.

Officiële overdracht mezenkastjes

Op 26 november was er een officieel moment bij Were Di om het project af te sluiten. Daarbij werden de koolmezenkastjes aan wethouders Theo Geldens (beheer openbare ruimte) en Mieke Theus (onderwijs) overhandigd. Ook een delegatie van het IVN was hierbij aanwezig.
Het winnende groepje dat een (zeer uitzonderlijke) 10 heeft behaald voor het project, heeft een presentatie gehouden voor de wethouders en IVN-leden. Die waren onder de indruk van de creativiteit en inzet van de leerlingen. Ook coördinerend docent Pim Staals van Were Di is enthousiast.
De aangekondigde hulp van statushouders (= vluchtelingen met een verblijfsstatus) bij het project is nog niet helemaal uit de verf gekomen, door tijdelijke afwezigheid van hun coördinator. Zij worden alsnog betrokken in het vervolgtraject.

Vervolg

De gemeente gaat binnenkort een deel van de mezenkastjes ophangen op plekken waar we niet preventief mogen/kunnen spuiten tegen de eikenprocessierups. Het IVN biedt het overige deel aan aan particulieren.
Inwoners die hier belangstelling voor hebben kunnen zich melden bij het IVN, bij de heer Gerrit Klitsie, via een mail naar: gklitsie1947@kpnmail.nl. De ‘afnemers‘ van de kastjes komen in een monitoringssysteem van het IVN en krijgen ook informatie over het schoonmaken van de huisjes en dergelijke.

Alle deelnemende partijen kijken heel positief terug op een bijzonder leerzaam en succesvol project en staan open voor een vervolg!