vogelwandeling malpie 7-4-2022 3op1 Vogels

Met succes op zoek naar de blauwborst

Valkenswaard-Waalre 7 april 2022

 

Eerste vogelwandeling van 2022 in de Malpie op 20 maart

Het weer zat niet echt mee, maar de opkomst voor de wandeling was bemoedigend.
Ondanks het vroege uur hadden zeker zo’n 20 mensen de moeite genomen om op tijd aanwezig te zijn bij de start van de vogelwandeling. Vanaf de parkeerplaats bij de Venbergse Molen hadden we drie groepjes gevormd om op pad te gaan. Maarten Jan van den Braak, Jac Seijkens en Jan van de Laar namen elk een aantal mensen onder hun hoede zodat het niet te druk werd en we de meeste kans hadden om zoveel mogelijk vogels te kunnen waarnemen en horen.

Al gauw genoeg werd het een kakofonie van geluiden en werd het moeilijk om alle zang uit elkaar te houden. De vogel die zich op dit moment het meest liet horen was wel de tjiftjaf, maar ook mezen en vinken, duiven en spechten waren aanwezig.
De ene groep boog af naar de Dommel en de anderen liepen rechtdoor en splitsten zich zodra we bij de open vlakte kwamen. De ene groep liep rechtdoor en de anderen bogen af naar rechts en liepen over het zandpad verder. Daar zagen we al snel het roodborsttapuitje. Verder was het daar vrij rustig. Maar ook dan is het genieten van de ontluikende bomen en struiken en de mist die over de omgeving hing. Wilde eenden op het water, sporen van wilde zwijnen en reeën hier en daar en plots het geluid van de blauwborst. We zagen hem nog niet goed vanwege het slechte zicht maar de zang was overduidelijk van deze mooie vogel.
Bij het bruggetje aangekomen waar we een tijdje stil stonden, werden we getrakteerd door meerdere blauwborsten die zich duidelijk lieten horen. Jammer dat de lucht wat grijzig was, maar wij waren al dik tevreden. Ook de rietgors liet zich prachtig zien en horen en verschillende kneuen werden waargenomen. Hier zit ook altijd een koppeltje witte kwikstaarten die zich dan weer links dan weer rechts van het pad bevonden.

Op het groot Malpieven waren meerdere kuifeenden, grauwe ganzen en een paartje futen. Plotseling hoorden we de roep van de roerdomp. Niet eerder waargenomen op de Malpie, dus een hele aanwinst als hij zich hier permanent gaat vestigen. Ook vlogen er verschillende soorten vogels door de gagelstruiken maar bleven niet lang genoeg zitten om ze goed te kunnen observeren.
blauwborst

Terug op het fietspad waren we benieuwd of we de goudvink zouden zien. Op het ven waar al jaren de Canadese gans broedt was zijn plaats ingenomen door de grauwe gans die onverstoorbaar op het nest bleef zitten. De goudvink werd niet door onze groep waargenomen maar wij hadden weer het geluk dat plotseling de roerdomp uit het riet opvloog. De vennen werden bevolkt door verschillende wilde eenden, krakeenden en dodaars en ook de waterral liet zich meerdere malen horen. Terug wandelend naar de parkeerplaats zagen we wederom de blauwborst op een struik zitten, zo lang dat we hem met z’n allen door de verrekijker konden waarnemen.
Terug tussen de bomen hoorden we ook nog het roepen van de matkop. Anderen dachten de koekoek te horen en meenden de boomleeuwerik gezien te hebben. Omdat we ons in drie groepen hadden gesplitst, hadden we waarschijnlijk niet allemaal dezelfde waarnemingen gedaan, maar het was een leerzame en afwisselende wandeling geweest waar we met veel plezier aan terugdenken.

De Vogelwerkgroep

Ontdek meer over

Deel deze pagina