Valkenswaard-Waalre
Vogels
maandag15apr2019

Drukbezochte vogelwandeling

Geslaagde eerste vogelwandeling op 14 april op De Malpie

Ieder jaar beginnen we onze publiekswandelingen op de Malpie. Nieuwsgierig of de verschillende vogels weer teruggekomen zijn en hun prachtige zang weer zullen laten horen. We verzamelden ons op de grote parkeerplaats voor Venbergen en rond de klok van 8 uur vertrokken we.
De opkomst was buiten verwachting. Zo’n 40 mensen stonden klaar om aan deze prachtige wandeling te beginnen. We waren genoodzaakt om de groep in drieën te verdelen.

Terwijl we stonden te wachten, liet de grote gele kwikstaart zich zien. Deze vogel heeft sinds enkele jaren een broedplaats in de nabijheid van de Venbergse Watermolen. Gezamenlijk liepen we naar de ingang van de Malpie. In het water voor het terras zwommen zoals gewoonlijk de gebruikelijke ganzen, al dan niet voorzien van een toupetje.
Er had zich een groep gevormd van jeugdige IVN'ers die samen met IVN-gidsen het gebied gingen verkennen. De rest splitste zich in tweeën. De ene groep ging rechtdoor en zou op de terugweg langs het ven en de Dommel lopen. De anderen liepen eerst richting parkeerplaats en hoopten daar alvast de ijsvogel te spotten, die daar de afgelopen jaren menigmaal gesignaleerd is en zich niets aantrekt van lawaaierig publiek of loslopende honden. Jammer genoeg heeft niemand van ons op deze wandeling de ijsvogel gehoord of gezien.
Maar niet getreurd, er was nog genoeg te zien en te horen. Opvallend was de aanwezigheid van fitis en tjiftjaf. Vogels die veel op elkaar lijken maar het onderscheid is duidelijk als je hun gezang hoort. De gebruikelijke vogeltjes als mezen, vinken, roodborst en winterkoning, maar ook boompieper, graspieper, rietgors en uiteindelijk de blauwborst verraadden hun aanwezigheid.

Op het water was het erg rustig. Buiten wat wilde eenden, kuifeend, grauwe ganzen en knobbelzwaan was er weinig meer te zien. Wel hoorden we dodaars en meerkoeten roepen. De Canadese gans zat weer op zijn vertrouwde plekje te broeden. Ik zag nog een verdwaalde kokmeeuw op het Groot Malpieven. Ze zijn met succes uit het gebied verdreven. In het verleden was het altijd een oorverdovend lawaai als je door de Malpie fietste en dat had ook wel wat vond ik. Maar het was niet gunstig voor de kwaliteit van het water en ze verstoorden de andere vogels. Door iemand in de andere groep werden nog 4 wintertalingen waargenomen.

Het was een mooie gewaarwording dat de goudvink en de veldleeuwerik weer terug zijn in dit gebied. Al met al hebben we zo’n 40 verschillende vogels gespot. Toch waren er ook nog vogels die niet iedereen gezien had zoals de kneu, mannetje blauwe kiekendief en zwarte wouw die als eerste gezien werd door een Jeugd IVN'er.
Terug bij de parkeerplaats werd er nog even nagepraat en iedereen was het er over eens dat het een geslaagde wandeling was.

Paula Brom (Vogelwerkgroep)