koolwitje op verbena kop 3op1 Biodiversiteit

Dag van de Biodiversiteit

Valkenswaard-Waalre 16 mei 2023

De Dag van de Biodiversiteit op 22 mei a.s. is voor IVN het moment nog nadrukkelijker aandacht te besteden aan biodiversiteit. Met de oprichting van de IVN-werkgroep Biodiversiteit Valkenswaard-Waalre gaat IVN ondersteuning bieden bij het vergroenen van de leefomgeving. Daadwerkelijk herstel van biodiversiteit vraagt om gedragsverandering. De nieuwe werkgroep zet ook daarop in.

Onderdeel van de natuur

Wereldwijd wordt meer hectare bos gekapt dan er wordt aangeplant. Er wordt meer vis gevangen dan erbij komt. De mens haalt al decennia meer uit de natuur dan dat de natuur kan aanvullen en gooit erin weg wat niet meer nodig is.
Iedereen begrijpt dat bij een maandelijks inkomen van € 1.000 een uitgavenpatroon van € 1.100 leidt tot schulden met zeer vervelende gevolgen.
Iedereen begrijpt dat leven in een woning die jaar in jaar uit wordt vervuild bij de huisbewoners op den duur gezondheidsklachten veroorzaakt.
Toch gaan wij zo om met de natuur. Dit leefgedrag heeft op wereldschaal gevolgen voor haar biodiversiteit. Omdat wij onderdeel zijn van de natuur, heeft ons gedrag ook effect op ons leven en onze gezondheid. Dat besef is nog onvoldoende doorgedrongen en is nog weinig zichtbaar in gewijzigd gedrag. Wanneer je toch wilt veranderen, wat kun je dan doen ten gunste van biodiversiteit, als inwoner in De Kempen?

Wat kun je zelf doen?

De vraag stellen is gemakkelijker dan hem te beantwoorden. Biodiversiteit is een complex begrip en houdt meer in dan soortenrijkdom. Het gaat ook over samenhang en onderlinge relaties tussen soorten (planten, dieren, insecten). De vele bedreigingen en oplossingen zijn even zo divers. Er gebeurt al veel. De gemeente Valkenswaard vergroent met inwoners de woonomgeving met de actie Samen Valkenswaardig. De gemeente Waalre werkt aan een biodiversiteits-label om de biodiversiteit van eigen tuin en wijk te beoordelen en te verbeteren.

Vergroening en verdieping

De IVN Biodiversiteitswerkgroep begint bescheiden en richt zich vooralsnog op de inwoners van Valkenswaard en Waalre met vergroening van de leefomgeving en verdieping met:

  • Artikelenreeks over de waarde van biodiversiteit, bedreigingen en oplossingen
  • Biodiversiteitscursus
  • Thema-avonden
  • Korte cursus biodivers tuinieren
  • Informatiestand bij 20 jaar IVN Vlindertuin Waalre (24 september a.s.)
  • Handelingsperspectief bieden aan inwoners om in actie te komen
  • Gevoel van verwondering over de schoonheid van biodiversiteit.

Samenwerking met andere partijen is zeker gewenst. Wil je meer informatie of heb je ideeën voor de IVN-werkgroep Biodiversiteit Valkenswaard-Waalre? Neem dan contact op per mail: biodiversiteit.ivn.v.w@gmail.com. Zie ook www.ivn.nl/afdeling/valkenswaard-waalre/kennis/leren-over-de-natuur/

Ontdek meer over

Deel deze pagina