Valkenswaard-Waalre
Landschap
dinsdag10mrt2020

Buurtvereniging adopteert Blokven

Op zaterdag 7 maart was er voor het vierde jaar een opschoonmorgen van het Blokven. Een aantal jaren terug bleek tot verdriet van leden van buurtvereniging “van Mert tot Statie” dat dit ven nagenoeg was dichtgegroeid en meer leek op een dennenbos. Contacten met de gemeente leverden in eerste instantie geen actie op. Maar toen via het IVN contacten werden gelegd met de natuurwerkgroep Waalre kwam er garen op de klos.
Met de buurtvereniging en de natuurwerkgroep werd een plan bedacht om het ven binnen een aantal jaren weer ‘gezond’ te krijgen. Hiervoor moesten allerlei ‘exoten’ langs en uit het ven worden verwijderd.
Op de eerste plaats om weer water terug in het ven te krijgen werden vooral bomen en struiken, die veel water onttrokken, weggehaald. Op de tweede plaats werd door het weghalen ervan, bevorderd dat de oorspronkelijke flora en fauna langzaamaan terugkeerden. Met de uitbundige regenval van afgelopen februari is de waterstand in het ven flink gestegen en zijn er voor het eerst weer padden waargenomen die druk bezig zijn met het zorgen voor nageslacht. Ook zijn de wandelpaden in de directe omgeving geschoond waardoor de recreatieve wandelaar geen omwegen door de kwetsbare flora moet maken.
Een woordvoerder van de buurtvereniging is trots om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het vennenherstel in de eigen omgeving.

aan het werk voor het BlokvenEen heel bijzondere ontdekking werd er ook nog gedaan op deze ochtend. Vrij snel na de brand in het gemeentehuis (2012) heeft een onbekend iemand een Antoniusbeeldje daar geplaatst vergezeld van een briefje waarop de wens werd geuit “Heilige Antonius, bid voor het vinden van de dader die dit heeft gedaan”. Kort nadat het beeldje was geplaatst was het ook weer verdwenen. Tot verbazing van één van de leden van de buurtvereniging werd bij het opschonen van het ven dit beeldje, redelijk intact nog, teruggevonden. Voorlopig neemt hij het mee naar huis om te bewaren.
Na de opschoningsactiviteit trakteerde een grootgrutter alle ruim 30 aanwezigen op een lekkere kop tomatensoep.

Meer werkzaamheden van Natuurwerkgroep Waalre

Terugkijkend op het afgelopen seizoen zijn er projecten uitgevoerd met de IVN natuurwerkgroep en Loopgroep Waalre tijdens de landelijke Natuurwerkdag 2019.
In november zijn er samen met de kinderen maar liefst 2500 bomen en struiken geplant in 2 natuurspeelplaatsen bij de brede school in Aalst.
In december is een fraai project afgerond bij de familie van den Broek aan de Mosbroekseweg in Waalre waar een complete nieuwe erfbeplanting is uitgevoerd en een fraaie lindelaan aangelegd is tussen de Dreefstraat en de boerderij.
In januari 2020 is in de omgeving van blokhut de Meerberg aan de Heistraat samen met de Scouting op twee zaterdagen het natuuronderhoud gedaan. Al sinds 2014 heeft de Scouting dit gebied aan weerszijden van de Dirck van Hornelaan geadopteerd om gezamenlijk met de Natuurwerkgroep kennis over natuur in de praktijk te krijgen en ook daadwerkelijk een bijdrage daaraan te leveren.
Tussendoor is door de werkgroep het periodiek onderhoud ter hand genomen van het Vliegenven, het Molenven en het groot en klein Vlasrootven.

Vermeldenswaard is nog dat ná 14 maart de werkzaamheden van de natuurwerkgroep in verband met het broedseizoen worden stilgelegd tot ergens in september.
Hierna zijn een aantal vennen en heidevelden weer aan opschoning en onderhoud toe.

Belangstellenden voor dit werk kunnen contact opnemen met de natuurwerkgroep Waalre via ivn.nwgr.waalre@gmail.com.

Meer foto's