Milieu

Waalre

De milieuwerkgroep Waalre wil zich inzetten voor een verbetering van het milieu en streven naar het op een duurzame manier omgaan met de ons omringende natuur.
De groep richt zich daarbij vooral op de gemeente Waalre.

De plannen op het gebied van natuur en milieu van de gemeente Waalre en andere organisaties zoals SRE, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant worden kritisch gevolgd. Zo nodig wordt er op deze plannen gereageerd. Ook is de milieuwerkgroep bereid om initiatieven tot actie te ondernemen. De groep wordt gesteund door de Brabantse Milieufederatie.

Aandachtspunten

Bij het kiezen van punten waaraan aandacht wordt gegeven, wordt rekening gehouden met de deskundigheid die in de groep aanwezig is. Recent zijn o.a. aan de orde geweest:

  • stedenbouwkundig plan en landschapsplan voor het gebied rond het Gat van Waalre
  • herinrichting Tongelreepdal
  • verbetering landschap en natuur bij Loon en in het Dommeldal
  • plannen m.b.t. de N69 en andere wegen
  • groenbeleidsplan van de gemeente Waalre

Loonwandeling IVN Valkenswaard-Waalre

Contactpersoon:
Ton Remmen, tel. 040-2218080 of e-mail ton.remmen@planet.nl

Valkenswaard

In Valkenswaard wordt het thema Milieu verzorgd door de vereniging Groen en Heem, de nieuwe naam voor de "Milieuwerkgroep Valkenswaard". Onze afdeling is lid van deze vereniging, houdt regelmatig contact hiermee en levert indien gewenst inhoudelijke kennis aan. Zie ook www.groen-heemvalkenswaard.nl.