Milieu

Waalre

De milieuwerkgroep Waalre heeft zich ca. 30 jaar ingezet voor een verbetering van het milieu en streven naar het op een duurzame manier omgaan met de ons omringende natuur.
In 2021 is de groep gestopt met haar werkzaamheden vanwege gebrek aan mankracht.

Aandachtspunten in het verleden

Bij het kiezen van punten waaraan aandacht werd gegeven, werd rekening gehouden met de deskundigheid die in de groep aanwezig was. Zo zijn o.a. aan de orde geweest:

  • stedenbouwkundig plan en landschapsplan voor het gebied rond het Gat van Waalre
  • herinrichting Tongelreepdal
  • verbetering landschap en natuur bij Loon en in het Dommeldal
  • plannen m.b.t. de N69 en andere wegen
  • groenbeleidsplan van de gemeente Waalre

Loonwandeling IVN Valkenswaard-Waalre Contact per 1-6-2021:
Vereniging Groen en Heem. Zie ook www.groen-heemvalkenswaard.nl.

Valkenswaard

In Valkenswaard wordt het thema Milieu al langer verzorgd door de vereniging Groen en Heem, de nieuwe naam voor de "Milieuwerkgroep Valkenswaard". Onze afdeling is lid van deze vereniging, houdt regelmatig contact hiermee en levert indien gewenst inhoudelijke kennis aan. Zie ook www.groen-heemvalkenswaard.nl.