Bomeninventarisatie

Valkenswaard bezit veel monumentale en andere waardevolle bomen. Er zijn in de gemeente circa 75 locaties waarop één of meer monumentale bomen staan, en ongeveer 310 locaties met één of meer waardevolle bomen.
Vanaf 2007 worden de bomeninventarisaties door vrijwilligers van onze afdeling uitgevoerd. Daarvóór is in 1992 een inventarisatie uitgevoerd door de contactpersoon van de Bomenstichting. Het plan is om aan de hand van deze inventarisaties, met de gemeente een bomenbeleidsplan te ontwikkelen.

Beuk Van Bestplantsoen

In 2009 is een begin gemaakt met het beschikbaar stellen van informatie over de bijzondere bomen in de gemeente via internet. Het overzicht van monumentale bomen is inmiddels compleet. Informatie over de boom zelf (inclusief foto’s en een detailplattegrond), cultuurhistorische en biologische weetjes kunnen eenvoudig worden opgeroepen via Natuurinfo -> monumentale bomen.

Het bomenrapport waarin alle monumentale bomen beschreven staan, is op 16 februari 2012 aangeboden aan de raadscommissie van Valkenswaard. Geïnteresseerden kunnen de digitale versie aanvragen bij Janka Kessener-Kochen: jankakessenerkochen@onsbrabantnet.nl.

Herdenkingsbomen

Bomen, geplant ter herdenking van een speciale gebeurtenis vormen een aparte categorie binnen de monumentale en waardevolle bomen. Een overzicht staat hier.

Bomen in parken en plantsoenen

In Valkenswaard zijn enkele parken en ook kleinere plantsoenen met gevarieerde beplanting. De soortenrijkdom is vaak groter dan men zou verwachten.
Kijk bijvoorbeeld in de folder over de Willibrorduslaan.
De loof- en naaldbomen op de oude begraafplaats van Valkenswaard zijn ook beschreven.
Tot slot is er een overzicht van bomen in Belevingspark De Kleine Meer.

Tocht langs monumentale bomen

Een route van 29 kilometer voert langs vele monumentale en waardevolle bomen, en historisch interessante gebouwen in de gemeente Valkenswaard. De tocht is geschikt voor fietsers en scootmobielers.
Download een beknopte beschrijving met routekaart.