Valkenswaard-Waalre
Water
Op
maandag26feb201819:45

Beken en klimaatverandering (lezing)

Hoosbuien die eindeloos lijken te duren afgewisseld met hele droge periodes in de zomer. Welkom in het klimaat van morgen! Met de hoosbuien van juni 2016 hebben we dat ook zelf in deze regio ervaren. Dat het klimaat verandert is duidelijk, maar hoe snel precies is nog onduidelijk. De waterschappen zien de overlast en schade van hoosbuien en droogte fors toenemen en nemen maatregelen. Zo ook waterschap De Dommel.

Mado Ruys van waterschapspartij “Water Natuurlijk” in het algemene bestuur van waterschap De Dommel geeft op 26 februari een lezing over Beken en Klimaatverandering. De natuur- en beekherstelprojecten van de Dommel, Tongelreep en Keersop vormen het vertrekpunt op de avond. Gevolgd door de onderwerpen:

  • Hoe wordt samengewerkt voor een robuuster en veerkrachtiger watersysteem in een veranderend klimaat?
  • Welke maatregelen zijn door het waterschap met de waterpartners gepland om de impact van klimaatverandering op te vangen?
  • Hoe kunnen inwoners zelf hun steentje bijdragen? Welke subsidiemogelijkheden zijn er?
  • Welke grote uitdagingen zijn er?

Je bent op maandagavond 26 februari vanaf 19.45 uur van harte welkom in IVN Natuureducatie Centrum D’n Nieuwe Hof, Bosstraat 25 Valkenswaard. De lezing is gratis.

Algemene informatie

maandag 26 februari 2018 - 19:45
Locatie: 
D'n Nieuwe Hof
Bosstraat 25
Valkenswaard
Nederland
Google Maps image