Bestuur

Het bestuur (onbezoldigd) van het IVN Valkenburg a/d Geul is vanaf 21-03-2019  als volgt samengesteld:
 

Voorzitter : Huub Wierts            

Penningmeester : José Limpens

Secretaris : Armand Harings 

Bestuurslid : Ton Lemmens

Bestuurslid: Bertie Schrooders

Bestuurslid: Jo Vaessen     

Bestuurslid: Petra Pasmans