Beleid

Hoofdlijnen van het beleidsplanIVN Valkenburg aan de Geul.

De vereniging IVN Valkenburg aan de Geul is sinds 1967 actief. Ze zet zich in voor natuur en milieu in eigen omgeving en doet dat vooral door middel van excursies, lezingen, cursussen en jeugdactiviteiten. Tevens beheert en onderhoudt zij de kasteeltuin Oud-Valkenburg nabij Schin op Geul. In deze tuin zijn zo'n tachtig vrijwilligers actief.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a.jaarlijkse contributies van gewone leden

b.bijdragen van donateurs;

c.subsidies en opbrengsten van acties en verkopen;

d.entreeheffing bezoekers kasteeltuin Oud Valkenburg

e.eventuele andere baten.

Het streven is te komen tot het behoud van een batig saldo, dat kan worden ingezet voor uitgaven ten behoeve van onderhoud en openstelling van kasteeltuin Oud Valkenburgen voor ondersteuning van eventueel op te starten projecten.

IVN streeft er naar

Kasteeltuin Oud Valkenburg jaarlijks open te stellen voor publiek in de periode eind april tot begin oktober van woensdag t/m zondag.

Openstelling en onderhoud wordt verricht door vrijwilligers van de vereniging.

Jaarlijks een aantal openbaar toegankelijke excursies en natuurwandelingente organiseren

Regelmatig cursussen op te zetten voor de opbouw van kennis onder vrijwilligers

Jaarlijks een drietal openbaar toegankelijke lezingen te organiseren op het gebied van natuur, milieu en/of duurzaamheid

Onze vereniging telt eenaantal werkgroepen:

1) Vogelwerkgroep Pica (organiseren publieksgerichte activiteiten op het gebied van vogels; deelnemen aan lokale en regionale vogelonderzoeken)

2) Bijenwerkgroep (onderhoudtde imkerij in kasteeltuin Oud Valkenburg en nemen deel aan publieksgerichte activiteiten op het gebied van honingbijen)

3) Bakwerkgroep (onderhoudt de bakoven in kasteeltuin Oud Valkenburg en organiseert publieksgerichte activiteiten op het gebied van bakken, met als aandachtspuntstreekproducten)