ANBI

kasteeltuin 43

ANBI-nummer is 805102449
KvK-nummer is 40203574

Bankrek:  NL06 RABO 0152 8023 98

Jaarrekening t.b.v. ANBI zie punt 8

 

Postadres:
IVN Valkenburg aan de Geul
Postbus 34
6300 AA Valkenburg LB

Email:  ivnvalkenburgadgeul@gmail.com

Bezoekadres:
Kasteeltuin Oud Valkenburg
Oud Valkenburg 1
6305 AA SCHIN OP GEUL
tel. 043-4592684 (tijdens openingsuren)

 

katjes

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong tot oud de natuur dichtbij beleven.


We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie.

 

IVN Valkenburg aan de Geul stelt zich ten doel binnen haar werkgebied (zijnde het gebied binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul en gemeentelijke grensgebieden):

  1. ertoe bij te dragen dat de bevolking zich bewust wordt van de relatie tussen de mens, zijn cultuur en de levende en niet-levende omgeving;
  2. mogelijkheden te scheppen voor het tot stand komen van deze bewustwording, via beleven, zelf ontdekken en kennisverrijking;
  3. te bevorderen dat mensen in het algemeen en met name ook zij, die geroepen zijn tot besluitvorming in colleges, instanties en welke overheidsorganen dan ook, op grond van deze bewustwording gemotiveerd kunnen kiezen voor de wijze waarop nu en in de toekomst behoud en verbetering van de kwaliteit van natuur en milieu tot worden gebracht in hun handelen;
  4. een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van natuur- en milieubesef;
  5. zoveel mogelijk mensen die de hiervoor genoemde doelstellingen onderschrijven, de gelegenheid verschaffen als werkende deel te nemen aan de activiteiten van het IVN;
  6. daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en het milieu;
  7. verenigingen, stichtingen of anderen die werkzaam zijn op het gebied van natuur-, landschaps- of milieubescherming, te adviseren, te ondersteunen of er metterdaad mee samen te werken.
  8. Jaarrekening 2020
  9.