Werkgroep Afdelingsblad

Het afdelingsblad van IVN-Ulestraten, genaamd D’n Haamsjeut verschijnt 4 maal per jaar. Naast mededelingen van het bestuur aan de leden bevat dit tijdschrift interessante verhalen over natuurbelevenissen, verrassende waarnemingen, wetenswaardigheden en verslagen van activiteiten uit de werkgroepen. 

De redactie wordt gevormd door Andre Ament

Het redactie-adres is:

Burg. Visschersstraat 78

6235 ED Ulestraten

tel: 043-3644080/06-44189017

email: andreament47@gmail.com