Vogels

Het doel van de Werkgroep Vogels is om mensen enthousiast te maken om naar vogels te kijken en om hun leefwijze te bestuderen en tevens deze vogels te determineren. Dit doel trachten we te bereiken middels cursussen, excursies en bijeenkomsten.
Ik hoop u binnenkort op onze excursies, vermeld in D’n Haamsjeut en verder op deze website, te zien.

Belangstelling en of  vragen? 

Bert Merk

Tel.: 043-3644339 / 06-37617966