Vliekerbos

De hoofddoelstelling van deze werkgroep, sinds 2013, is het creëren en in standhouden van een zoomvegetatie rondom het Vliekerbos en langs de hoofdpaden in dit bos.

Een zoomvegetatie langs of in een bos zorgt in een hoge mate voor een toename van de biodiversiteit van een bos m.a.w. een toename van alles wat leeft en bloeit.

Een bijkomend effect is dat de hoofdpaden van het bos open blijven voor wandelaars en natuurliefhebbers. Er is in dit geval duidelijk sprake van een win-winsituatie; er vindt een verrijking van de natuur plaats en de boseigenaar (fam. Grouwels) krijgt er de open bospaden voor terug. Nog een effect van het onderhoud aan de zoomvegetatie is dat de leden van de werkgroep nog meer van de planten e.d. meekrijgen dan normaal al het geval is. Zo is er een tiental Gewimperde aardsterren en de Eikhaas (bijzondere paddenstoelen) ontdekt.

In het afgelopen jaren heeft de werkgroep behalve bovenstaande werkzaamheden ook nog gemaaid rond de in het bos aangeplante rododendrons en sequoia’s. Ook wordt er jaarlijks met de zeis gemaaid bij de Moesdistel in Waterval. Zonder dit maaien zouden deze distels al snel worden verstikt door o.a. brandnetel en struikgewas. Dankzij het al jaren volgehouden maaien doet de Moesdistel het voorspoedig en zijn er al nieuwe zaailingen aanwezig. Ook werd de omgeving van de vijver bij het Raarvoetpad flink onderhanden genomen. Eind 2015 begon onze werkgroep met het uitdunnen van het bosje en het aanleggen van takkenrils (snoeiafval) bij de Hekstraat, een onderdeel van het natuurgebied ‘ de Biesenberg’. Tevens werd er geassisteerd bij de aanplanten van 5 soorten appelhoogstam in natuurgebied ‘de Biesenberg’. Het door de werkgroep, in 2014, gestarte project Grote ratelaar op Landgoed Vliek en Landgoed Biesenberg is erg succesvol.

Coördinator Fred Erkenbosch

Tel.: 06-82987793