Publicaties

IVN-Ulestraten organiseert een groot aantal activiteiten. Lezingen, excursies, wandelingen, doe-activiteiten voor de jeugd etc.
Maar dat is niet alles; het is belangrijk, dat de activiteiten bij een breed publiek onder de aandacht worden gebracht. Dat is de taak van de werkgroep Publicaties.
Van elke activiteit wordt tijdig een aankondiging verstuurd naar de volgende informatiekanalen:
• Contactblad Ulestraten
• Buitengoed Geul & Maas
• De Geulbode
• Meer Vandaag
• Nieuwsbrief Gemeente Meerssen
• Weekblad Via Meerssen
• VVV-Zuid-Limburg
• De Natuurgids
• Uit-agenda De Limburger

Voor meer informatie:
Leon Schoenmakers
043 3643619 / 06-40011282