Over Ulestraten

Over Ulestraten

De afdeling Ulestraten van het IVN is opgericht 14 maart 1980. De afdeling werkt  aan haar doelstellingen middels maandelijkse bijeenkomsten voor alle leden en talloze aktiviteiten, waaraan vorm wordt gegeven binnen de werkgroepen. De (binnen)-bijeenkomsten vinden plaats in de benedenverdieping van Gemeenschapshuis D’n Huppel te Ulestraten; ingang Pastoor van Eijsstraat. (bij Jeu de Boules-baan). Openingstijden: iedere 1e woensdag v/d maand vanaf 19.15 uur (met uitzondering van juli en augustus) en tijdens de aangekondigde binnenactiviteiten. Het verenigings(kwartaal)blad draagt de naam “ Haamsjeut”, de plaatselijke dialectnaam voor Maretak.  Contact:ivn.ulestraten@gmail.com