Jeugd

Jeugdwerkgroep

De IVN-Jeugdgroep is voor kinderen in de gemeente Meerssen en is in een samenwerkingsverband tot stand gekomen tussen IVN-Ulestraten en IVN-Meerssen. In de huidige tijd brengen de kinderen veel tijd binnenshuis door: ze studeren binnen en vermaken zich veelal achter de computer en TV. IVN-Jeugdgroep wil een tegenwicht bieden en laat de kinderen veel buiten zijn; spelen en genieten en beleven in de natuur.

Onze visie is dat het goed is voor een gezonde ontwikkeling dat kinderen natuurbelevenissen opdoen. Elke maand is er een ander programma, aangepast aan het seizoen en de leeftijd van de kinderen. De vogels, kikkers en padden, wilde bloemen herkennen; water, mergel en geologie, omgaan met materialen, hutten bouwen, speurtochten, milieu enzovoort. De kinderen leren hun zintuigen gebruiken: ruiken, horen, voelen, ervaren. Er is altijd een educatief gedeelte in de bijeenkomsten en een wat vrijer speelmoment.                               

Wie kan meedoen?

IVN-Jeugdgroep is voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Een belangrijke voorwaarde is wel dat een kind interesse moet hebben in de natuur en ook regelmatig naar de bijeenkomsten komt.

De Jeugdgroep komt eenmaal per maand bij elkaar op de tweede zaterdagmorgen van de maand tussen 9:30 uur en 12:00 uur. De bijeenkomsten starten vanuit de Proostenkelder achter de basiliek van Meerssen, tegenover de Vredeskapel, tenzij anders wordt vermeld.

De contributie is slechts € 5,00 per jaar en is laag gehouden om ieder kind de kans te geven om mee te kunnen doen

Interesse om mee te doen? of wil je nog meer weten?

Jeanne Lam, coördinator IVN -Meerssen, telefoon 043-3649012 thijslam@het net.nl                                                        

Overige Jeugd teamleden: Geert Hovens, Will Voncken, Leo Kurvers, Susanne v/d Berg, Jef Smeets en Jan de Veen.

Wilt u een IVN-gids inschakelen dan kunt u terecht bij de coördinatoren

Aanbod aan het onderwijs:                                                                                  De mogelijkheid bestaat om een beroep te doen bij IVN voor:  

Begeleiding bij een wandeling: herfstwandeling, lentewandeling,

Excursie met bepaald onderwerp: vogels, sporen, water, schoolomgeving,

Of een extra verdieping bij een onderwerp wat al in het lesprogramma is opgenomen. Bijvoorbeeld: amfibieën (daarbij hoort eigenlijk een bezoek aan een poel), brood bakken,  bezoek van een imker.

Alles gebeurt op verzoek van en in overleg met de leerkracht.

Ons aanbod betreft bij voorkeur groep 5 en 6 van het basisonderwijs.

Omdat kinderen kwetsbaar zijn hebben de vrijwilligers die de jeugdgroep van IVN Meerssen/Ulestraten begeleiden  allen een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd en ingeleverd bij het bestuur. De notitie "in veilige handen" vind je hier.

In veilige handen

IVN Meerssen : In Veilige Handen

IVN Meerssen heeft een actieve jeugdgroep. Kinderen moeten zich daar veilig kunnen voelen in een plezierige omgeving. Waar vrijwilligers werken met kinderen, moeten we zorgen dat we die veiligheid kunnen garanderen. Kinderen moeten zich niet gekwetst voelen door ongewenst of intimiderend gedrag.

De vrijwilligers die de jeugdgroep van IVN Meerssen begeleiden hebben daarom  allen een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd en ingeleverd bij het bestuur.     

IVN Meersen heeft ook een vertrouwenspersoon aangesteld. Voorlopig is dat de voorzitter: Yvonne Brounts. In geval van vermoeden van ongewenst gedrag, kun je daarmee contact opnemen

IVN Landelijk heeft een gedragscode beschreven. Wat doe je als ongewenst gedrag wordt geconstateerd?  Onze afdeling conformeert zich aan de gedragsregels opstellen en het protocol, zoals opgesteld door IVN landelijk en heeft deze opgenoemen in het Huishoudelijk Reglement

In het protocol wordt beschreven wat we onder ongewenst gedrag verstaan. Het gaat in het kort bijvoorbeeld pesten, inbreuk op privacy, discriminatie, overmatige drank- of drugsgebruik of seksueel misbruik

De uitgebreide notitie is te vinden op de site van van IVN landelijk.