Biesenberg

Gedurende de afgelopen 3 jaar zijn er door IVN-Ulestraten werkzaamheden verricht in het natuurgebied Biesenberg bij Schietecoven, eigendom van de gemeente Meerssen. Deze werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het uitdunnen van nieuwe bosaanplant. Bij een nieuwe bosaanplant worden de jonge bomen op korte afstand van elkaar geplant om ongewenste onderbegroeiing te voorkomen, maar na verloop van enkele jaren moet de helft van de aanplant worden omgezaagd om de overblijvende bomen de kans te geven ook in de breedte te kunnen groeien en de biodiversiteit van het bos te verhogen. Van de omgezaagde boompjes worden takkenrillen gemaakt die door tal van dieren kunnen worden benut als schuilplaats of als nestgelegenheid. Helaas heeft dit uitdunnen van jonge bospercelen bij de meeste gemeenten geen prioriteit vanwege de financiële situaties. Onze gemeente vormt hierop geen uitzondering, zodoende dat bij IVN-Ulestraten het verzoek binnen kwam om het uitdunnen door vrijwilligers te laten plaatsvinden. De meeste (mannelijke) leden van de werkgroep Kwallef van Vliek waren wel te porren om in het winterseizoen, waarin geen tuinactiviteiten kunnen plaats vinden, hun energie te steken in het uitdunnen van het bos op de Biesenberg. Het totale natuurterrein loopt vanaf de Hekstraat tot aan de Putstraat met nog een ingang bij de 2 banken aan de Humcoverstraat (Langstraat) waar ook een jonge bosaanplant aanwezig is die nog uitgedund moet worden en waarin tevens een wildgroei aan  bramen aanwezig is. Voorlopig genoeg werk aan de winkel, reden waarom een zekere continuïteit in de werkzaamheden nodig is om het natuurterrein echt vorm te geven. Deze  continuïteit vergt ook enige coördinatie vanuit IVN-Ulestraten. Zodra het mogelijk is wil de nieuwe werkgroep zich weer inzetten om de aantrekkelijkheid en de biodiversiteit van het natuurgebied Biesenberg te verhogen.

Voor verdere vragen:

Wim Ghijsen, T 043 3644976