Bestuur IVN Ulestraten

 

-Bestuur

Voorzitter:               Wim Derks (waarnemend)

Secretaris:               Leon Schoenmakers (tijdelijk)

Penningmeester:      Wim Derks

Bestuursleden:         Pascalle Satijn en Jan de Veen

-Secretariaat (tijdelijk)

Leon Schoenmakers, Kasteelstraat 51 6235BN Ulestraten, tel. 043-3643619, email: ivn.ulestraten@gmail.com

-Lidmaatschap

Soorten Lidmaatschap

-IVN-lid (€20,-, ontvangt 4 keer per jaar ons blad de Haamsjeut en 4 keer per jaar het landelijk IVN-blad Mens en Natuur)

-Donateur (€14,-, ontvangt 4 keer per jaar ons blad de Haamsjeut)

-Huisgenoot-lid (€5,-)

-Jeugd-lid (€5,-, ontvangt 4 keer per jaar ons blad de Haamsjeut)

Verder is het mogelijk om in combinatie met het IVN – lidmaatschap , het tijdschrift over  natuur, milieu en heem in Limburg, De Natuurgids,  8x per jaar  tegen gereduceerd tarief te ontvangen, maak hiervoor € 17,- extra over via onze penningmeester (normaal kost De Natuurgids € 19,- per jaar).

-Ledenadministratie

Leon Schoenmakers

-Rekeningnummer

NL20 RABO 0132 6151 85

-Verenigingsblad

Vier maal per jaar, bij het wisselen van de seizoenen, wordt ons verenigingsblad D’n Haamsjeut samengesteld en verspreid onder de leden. Onder het kopje Afdelingsblad op deze website zijn de oude nummers vanaf 2000 digitaal vinden.

-Privacy  Statement

Met de link hieronder is alle informatie over het privacy beleid te downloaden.

Privacy statement