Bestuur IVN Ulestraten

-Bestuur

Voorzitter:                  Wim Derks (waarnemend)

Secretaris:                   Leon Schoenmakers

Penningmeester:       Wim Derks

Bestuursleden:          Andre Ament

                                     Leo Bielders

                                     Jo Frenken

                                     Pascalle Satijn

                                     Jan de Veen

-Secretariaat

Leon Schoenmakers, Kasteelstraat 51 6235BN Ulestraten, tel. 043-3643619, email: ivn.ulestraten@gmail.com

-Lidmaatschap

Soorten Lidmaatschap

-IVN-lid (€20,00, ontvangt 4 keer per jaar ons blad “D’n Haamsjeut” en 4 keer per jaar het landelijk IVN-blad “Mens en Natuur”

-Donateur (€16,00, ontvangt 4 keer per jaar ons blad “D’n Haamsjeut”)

-Huisgenoot-lid (€8,00)

-Jeugd-lid (€5,00, ontvangt 4 keer per jaar ons blad “D’n Haamsjeut”)

Verder is het mogelijk om in combinatie met het IVN – lidmaatschap , het tijdschrift over  natuur, milieu en heem in Limburg, “De Natuurgids”,  8x per jaar  tegen gereduceerd tarief te ontvangen, U dient hiervoor € 17, extra over te maken via onze penningmeester. (Normaal kost De Natuurgids € 19,00 per jaar).

-Ledenadministratie

-Leon Schoenmakers

-Rekeningnummer

NL20 RABO 0132 6151 85

-Verenigingsblad

Vier maal, bij het wisselen van de seizoenen, wordt ons verenigingsblad D'n Haamsjeut samengesteld en verspreid onder de leden. Elders op deze site kunt u de oude nummers vanaf 2000 vinden. 

-Privacy  Statement

Met de link hieronder kunt u het document met alle informatie over het privacy beleid downloaden.

Privacy statement