Amfibieën en Reptielen

Werkgroep Amfibieën en Reptielen
Er is een aantal activiteiten die jaarlijks plaats vinden zoals het plaatsen van verkeersborden in het voorjaar tijdens de paddentrek in Waterval en Schietecoven en een les over amfibieën voor een klas van de basisschool de Triangel in het IVN-lokaal. In 2008 is in Waterval bij de Raarslak begonnen met herstel van het leefgebied voor de vroedmeesterpad en verbetering van het biotoop voor andere amfibieën door verwijdering van oeverbegroeiing. Voor informatie over deze diergroep kan men bij deze werkgroep terecht. Ook kunnen er lezingen en excursies verzorgd worden over deze interessante dieren.

Voor meer informatie:

Wim Derks

tel: 043-3643740 / 06-42841848