Uden
Water
zaterdag19jan2019

Wie of Wat is Water Natuurlijk?

Water Natuurlijk is de grootste waterschapspartij van Nederland. Men is opgericht door Natuurmonumenten, provinciale landschappen, Sportvisserij Nederland, de provinciale milieufederaties en enkele erfgoed- en recreatiekoepels.

Men komt op voor de belangen van de burger en de natuur, in het belang van een goede leefomgeving en uit respect voor onze (enige) aarde. Denk hierbij aan het belang van bos, natuur, landschap, erfgoed en recreatie/sportvisserij. Water Natuurlijk is de meest groene waterschapspartij met hart voor blauw en verstand van zaken.

Water NatuurlijkWat heeft Water Natuurlijk bereikt de afgelopen jaren samen met anderen?

 • 1.000 ha natte natuurparel hersteld, o.a. de Wijst, de Bult en de Groote Peel
 • 60 km beek hersteld, o.a. in dynamisch beekdal, Bakelse Aa, Astense Aa.
 • Pilot verwijdering medicijnresten opgestart op de RWZI Aarle-Rixtel.
 • 170 ha waterberging (meer ruimte voor water) gecreëerd in beekdalen
 • Subsidieregeling afkoppeling en vergroening van kernen en schoolpleinen
 • 80 vispassages aangelegd t.b.v. de vismigratie, zowel grote als kleine.
 • Meer natuurvriendelijk dijkbeheer (hooilandbeheer) gestimuleerd.

Dit kon door onze betrokken, deskundige mensen en vanwege de kracht van ons enorme netwerk wat betreft terreinbeheer (NM, BL, SBB), IVN, KNNV, erfgoed, sportvisserij.

Waar staat/gaat Water Natuurlijk voor?

Wij zetten ons in voor schoon en gezond water, meer natuurlijk water, mooi beleefbaar water, een klimaatbestendige omgeving en betaalbaar water, kortom een betere leef-omgeving voor mens, plant en dier (de burger en de natuur). Wij gaan voor Gezond “Water doet leven”, Groen “Water en Groen zijn Cool”, Genieten “Water verbindt” en Gezamenlijk “Samen aan de slag voor een Goed Klimaatbestendig Brabant”.

Water Natuurlijk Aa en MaasSpeerpunten

De komende vier jaar wil Water Natuurlijk Aa en Maas graag samen met anderen de volgende resultaten boeken. Dit zijn onze speerpunten voor de komende periode:

 • Verbetering aanpak waterkwaliteit bij de bron (voorkomen is beter dan genezen).
 • Terugdringen van de afspoeling en uitspoeling van mest en gif.
 • Extra waterconservering hogere zandgronden (vasthouden gebiedseigen water)
 • Bestrijding van verdroging van bos- /natuurgebieden en landgoederen.
 • Herstel natuur door beekherstel/ecologische verbindingszones en vispassages.
 • Beter beleefbaar maken van water in het landschap (o.a. erfgoed/cultuurhistorie)
 • Meer recreatief medegebruik van water/oevers, o.a. struinpaden en visstekken.
 • Meer mooi water in/nabij de woon-, werk- en leefomgeving om van te genieten.
 • Terugdringen van effecten klimaatverandering (overlast en droogte en hitte).
 • Meer ruimte voor water in beekdalen en rivierdalen, en in dorpen en steden.
 • Zorgen dat de vervuiler/gebruiker de eigen kosten betaald (eerlijk = eerlijk).

Kieslijst Water Natuurlijk

Water Natuurlijk Aa en Maas1. Groot, Ernest de, Uden m 1963
2. Zoeten, Suzanne de, Escharen v 1967
3. Laan, Klaas van der, Schaijk m 1952
4. Hendrickx, Judith, Den-Bosch v 1973
5. Zandbrink, Francis van, Berlicum v 1961
6. Claassen, Gerard, Lierop m 1950
7. Geest, Jacques van, Gassel m 1949
8. Oosten, Wouter-Jan Veghel m 1977
9. Godding, Rein, Gemert m 1970
10. Kuijpers, Joseph, Oss m 1953
11. Breejen, Lodewijk den, Helmond m 1953
12. Wesel, Inge, Drunen v 1984

Wat kunt u doen?

U kunt drie dingen doen (naast lid worden van Water Natuurlijk):

Hou van natuur en landschap,
dat is de oproep van Water Natuurlijk Aa & Maas.