Uden
Biodiversiteit
woensdag29jan2020

Waterpeil Maashorst nog steeds zorgwekkend

De stichting Natuurorganisaties de Maashorst volgt de ontwikkelingen in de Maashorst op de voet, neemt deel aan tal van overleggen en werkgroepen en is coördinator van de Maashorstrangers. De stichting bestaat uit alle natuurorganisaties die actief zijn in de Maashorst waaronder IVN Uden, Vogelwacht Uden e.o. en sVLU. Over de verdroging in de Maashorst maakt de stichting zich grote zorgen. Door de vele regen van de afgelopen periode lijkt het nat maar dat is schijn, alleen de bovengrond is vochtig. Het grondwaterpeil is nog steeds veel te laag. Daarom is een uitgebreide brief gestuurd naar het waterschapsbestuur om de noodklok te luiden en actie te vragen om het waterpeil weer op niveau te krijgen.

Zie hier de volledige tekst van de brief: Brief droogte in de Maashorst

Het waterschap heeft besloten om de stuwen nu zo hoog mogelijk te zetten. Hoger dan normaal in de winter. Dat is een eerste stap maar niet voldoende. Er moet meer gebeuren zoals voorgesteld in de brief.