Uden
Landschap
woensdag08feb2017

Udens landschap staat niet stil

Dinsdagavond 7 februari hield sVLU zijn halfjaarlijkse vergadering in de Groenhoeve in Uden gevolgt door een lezing over het Udens landschap.

Half-jaarvergadering

Voor de pauze werden de resultaten van 2016 toegelicht. Voorzitter Willem Peters besprak een vijftal projecten van afgelopen jaar. Penningmeester Jos Vloet gaf toelichting over de financiën van de stichting. Daaruit bleek dat geld dat overblijft na aftrek van de onkosten geïnvesteerd wordt in projecten die het landschap rond Uden verbeteren.

Lezing

In de pauze stroomde de zaal in de Groenhoeve vol voor de lezing over het Udens landschap. De lezing werd gehouden door Ernest de Groot, secretaris van sVLU, en aangevuld met extra informatie door Willem Peters. Na een inleiding over de verschillende landschapstypen in Nederland werd er ingezoomd op Noord-Brabant met zijn horsten, slenken en breuklijnen in de aardkorst. 

Uden en omgeving rond 1900. (roze=heide, wit=akkers, lichtgroen=weide, donkergroen=bos)

Daarna werd een groot aantal gebieden rond Uden behandeld, zoals Bedaf, Odiliapeel, Kooldert, Slabroekse Bergen, Brobbelbies en de Wijstgronden. Elk besproken gebied heeft een andere ontstaansgeschiedenis en eigen landschappelijke kenmerken. De ontwikkeling ervan werd telkens behandeld aan de hand van kaartmateriaal en foto's vanaf 1900 tot heden.

Vriend Udens Landschap

Wie het sVLU een warm hart toedraagt kan voor €10,- Vriend van het Udens landschap worden en zich aanmelden op hun website.

Tekst en foto: Léon Weeterings
Historische kaart © OpenStreetMap-auteurs