Uden
Landschap
zondag18nov2018

Terraveen . . . . Terra Victa

In deze twee simpele woorden ligt voor een groot deel de geschiedenis van Odiliapeel besloten. Terraveen betekent: ,aarde-veen" ofwel ,veen-aarde", Terra Victa: ,de aarde overwonnen".

IVN Uden - Oorlogsmonument OdiliapeelStart vandaag bij de kerk van Odiliapeel, via het Oorlogsmonument (foto1) zijn we het rolstoelpad opgelopen de bossen in van Odiliapeel. (foto 2)

IVN Uden - Bossen OdiliapeelAanleg van de bossen van Odiliapeel zijn aangeplant ivm de werkgelegenheid had men 3 projecten bedacht. Het “staartje” egaliseren en in cultuur brengen, het graven van het defensiekanaal en de aanleg van de bossen van Oldiliapeel. Het was een gebied van 140 hect. De bossen waar wij doorheen liepen zijn in de jaren 30 aangeplant, later ook nog in de jaren 50 en 60. (foto 3)

IVN Uden - Bossen OdiliapeelIn de winter van 1933 werd met het werk een aanvang genomen. 
Begonnen werd in het oosten van Odiliapeel richting Oude Hei, en vandaaruit werkte men verder naar het westen toe. Over ongelijkheden in de vlakte behoefde men zich niet te bekommeren, want de heuveltjes moesten intact worden gelaten en alleen de bovenste laag bewerkt. 
Op verscheidene plaatsen zijn die hoogten nu nog terug te vinden.


IVN Uden - Bossen OdiliapeelNu probeert men de kap van oude bomen tegen te gaan, want het zou toch zonde zijn als deze bijna monumenten verdwijnen. Elke boom is op zich een biotoopje er huizen en nestelen allerlei diertjes in op en onder. (foto 4)

Odiliapeel is gelegen in het noordelijk deel van , de Peel", vroeger een onherbergzaam oord, waar geen levende ziel te bekennen viel, een streek vol moerassen, afgewisseld met heidevelden. Hier heerste een ongenaakbare natuur.

IVN Uden - Peelse Heide(foto 5) De Peelse heide was een groot gebeid van de Vliegbasis tot aan de middenpeelweg en Venhorst was een heel groot heide gebied. Het was een glooiend gebied vol met vennen, die vennen zijn gekomen door de grondsamenstelling. Er zijn verschillende , dellen" of , dellekes" te vinden, waar de herder regelmatig zijn schapen liet drinken. Zo is er het ,Hool-delleke", gelegen tussen de tegenwoordige Koolmeesstraat en Zwaluwstraat, het , Trog-delleke" (tegenover de huidige Verlengde Rechtestraat) en de , Vlaas-dèèl", waar nu de Rogstraat dwars doorheen loopt. De Opperpeel was een heel nat gebied.

IVN Uden - VoskuilenwegIVN Uden - Voskuilenweg(foto 6 en 7) Via de Voskuilenweg zijn we richting “Peellandschapspark de Voskuilen” gewandeld. Via een smal maar mooi singeltje, waar trouwens volop Hondsroos te vinden is. De bloemen worden druk bezocht door allerlei insecten en de vruchten, de bottels worden graag gegeten door allerlei vogels, zoals de koperwiek en de kramsvogel in de maanden december, januari en februari. Je kunt er trouwens ook lekkere jam van maken.

IVN Uden - Vijver De BroekhorstOp naar de vijver “De Broekhorst” die ontstaan is door zandwinning. (foto 8) De vijver biedt een goede leefomgeving voor alle diersoorten die in het park leven. Vooral voor de slobeend, wilde eend, meerkoet, smient en andere watervogels ... en het is ontspannend om daar te vissen ...

IVN Uden - oude vuilnisbeltAan de andere kant ligt een oude vuilnisbelt… (foto 9) daar is het e.e.a. gedumpt vroeger.

IVN Uden - Peellandschapspark de VoskuilenIVN Uden - Peellandschapspark de VoskuilenIVN Uden - Peellandschapspark de VoskuilenNa het verhaal over de belt en de vijver zijn we het “afgesloten” gebied in gegaan, waar de schapen lopen. (foto 10-11-12) waar ook nog sporen te zien waren van de Maas. Want ook door dit gebied stroomde vroeger de Maas. (foto 14 of 15)

IVN Uden - Peellandschapspark de VoskuilenKlaphekje door waar paddenstoelen stonden, paddenstoelen hebben geen zon licht nodig die hebben alleen vocht nodig om te groeien. Door de droogte zijn er maar weinig paddenstoelen op het moment. Slakken, insecten en vogels eten ze graag. Deze stonden op een oude boomstronk. Deze paddenstoel (ik ben de naam vergeten, maar ik dacht dat het een boleet was) is een zogenaamd vuilnismannetje. Ze ruimen de oude boomstronk op. (foto 16-17)

IVN Uden - Peellandschapspark de VoskuilenIVN Uden - Peellandschapspark de VoskuilenEen Vermiljoenzwam dat onder een elfenbankje groeide, mooi dat Hans een spiegeltje bij had, nu konden we onder de zwammetjes kijken en zo ontdekten we het vermiljoenzwammetje. (foto 19)

IVN Uden - Peellandschapspark de VoskuilenVerder kwamen we een enorm insectenhotel tegen (foto 20) liepen we door een berkenbosje (foto 21) langs een uitkijk punt (foto 22) richting de koffie en lunchplek (foto 26). 

IVN Uden - Peellandschapspark de VoskuilenIVN Uden - Peellandschapspark de VoskuilenIVN Uden - Peellandschapspark de VoskuilenIVN Uden - Peellandschapspark de VoskuilenWaar de voorbereiding voor het kerstfeest al begonnen waren. Waar ook een mooie oud na gebouwde schaapskooi staat (foto 27).

IVN Uden - Peellandschapspark de VoskuilenDeze kooi hebben ze in 1991 gebouwd na het voorbeeld van andere schaapskooien die in de peel stonden. Het merendeel van de materialen komt uit het peelandschapspark. (foto 28)


IVN Uden - Peellandschapspark de VoskuilenNa de koffie en boterhammen zijn we door het Peellandschapspark waar we deze enorme Reuzenbovisten en een echte Tonderzwam zagen (foto 23 en 24 en 25)  weer richting Odiliapeel gelopen, nu via het gebied het “Staartje” met ook mooie en gevarieerde bos begroeiing. (foto 29) In 1840 is hier een meteoorsteen gevallen die nu in een museum te zien is. 

IVN Uden - Peellandschapspark de VoskuilenIVN Uden - Peellandschapspark de VoskuilenIVN Uden - "Het Staartje"Chris vertelde (foto 30 en 31) ons over de website www.topotijdreis.nl , een interessante site/ app waar je zeker eens een kijkje op moet nemen om te zien hoe je eigen omgeving is veranderd van heel vroeger tot aan nu. Deze site is een cadeautje van het kadaster aan de Nederlandse bevolking om samen 200 jaar topografie te vieren. Onderweg zagen we de overblijfselen van een houtduif die aangevallen en opgepeuzeld was door een sperwer, en ontdekte Annemarie een bruine kikker (foto 32)

IVN Uden - "Het Staartje"IVN Uden - Bruine kikkerHier eindigt mijn verhaal over deze prachtige wandeling en heb ik afscheid genomen van de groep en ben voortijdig afgehaakt. (foto 33)

IVN Uden - Bossen OdiliapeelChris, Joep en Hans hartstikke bedankt voor deze mooie en leerzame wandeling. Ik heb genoten van een gebied waar ik nog niet eerder was geweest.

Tekst en foto's: Marlies Kersten