Uden
Landschap
zondag10dec2017

sVLU knot wilgen op de Wijst

Het Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU) heeft afgelopen zaterdag zo’n 10 oude, zware knotwilgen geknot op de WIjst. Staatsbosbeheer had het voorwerk verricht. Omdat de wilgen al lang niet geknot waren, was het hout vrij zwaar en dik. Het knotten van knotwilgen is nodig voor het behoud van deze fraaie knotboom.

IVN Uden - sVLU wilgen knotten wijstgrondenVolgens woordvoerder Ernest de Groot moet je wilgen om de 4-5 jaar knotten. Voorzitter Willem Peters vult aan: “voor vele planten en dieren zijn knotwilgen van belang. Zo’n knotwilg is in feite een natuurgebiedje. Denk b.v. aan de steenuil, die graag in knotwilgen schuilt en nestelt. Ook groeien er allerlei planten en varens op en in de knot”.

IVN Uden - sVLU wilgen knotten wijstgrondenHaardhout nodig?

Het historische landschap van de Wijstgronden Uden was kleinschalig. Het bestond uit smalle graslandjes, omzoomd door elzensingels en knotwilgen. Deze wilgen moeten periodiek geknot worden. Mensen, die haardhout willen hebben, kunnen zich melden bij de penning-meester van de sVLU : Jos Vloet via jhtmvloet@home.nl of via de website van de sVLU: www.svlu.nl/contact . Met de koop van ons hout steunt u het behoud en herstel van het Udense landschap. Wij besteden deze middelen aan (plant)materiaal, gereedschap en handschoenen.